Informasjon

Bakteriell leddbetennelse

Er en tilstand som skyldes infeksjon med bakterier i et ledd, vanligvis et større ledd som hofte-, kne- eller skulderledd.

Hva er bakteriell leddbetennelse?

Røntgenbilde av kne - forfra
Røntgenbilde av kne - forfra

Dette er en tilstand som skyldes infeksjon med bakterier i ett, eller i enkelte tilfeller noen få ledd. Tilstanden kalles på fagspråket septisk artritt. Det er som regel store ledd, som for eksempel hofte-, kne- eller skulderledd, som blir rammet. Bakteriene kommer vanligvis fra et sår eller en underliggende infeksjonssykdom, og bakteriene sprer seg til leddet oftest via blodet.

Vi ser denne tilstanden hyppigst hos voksne menn, men den forekommer også hos barn. Som regel har leddet som blir rammet, en tidligere skade eller sykdom. Tilstanden forekommer med økt hyppighet hos pasienter med leddsykdommer, slik som leddgikt eller pasienter som har operert inn leddproteser. Sykdommer som medfører svekket immunsystem, disponerer også for slike betennelser. Eksempler er pasienter som bruker medisiner som demper immunsystemet, personer med diabetes og alkoholmisbrukere.

Symptomer

Akutt artritt
Det hele starter med akutt hevelse, varmeøkning, rødhet og smerter i leddet. Ganske raskt vil hevelsen og smerten føre til at bevegeligheten i leddet avtar. Som regel får man feber med frostanfall og nedsatt allmenntilstand.

Diagnostikk

Dette er en tilstand som alltid bør mistenkes ved funn av et varmt, hovent ledd. Foreligger det i tillegg en infeksjon et annet sted i kroppen, blir mistanken enda sterkere. Eventuelt hvis leddet har vært operert på eller det har vært stukket en sprøyte inn i leddet. Nærliggende lymfeknuter kan være hovne, f.eks. i lysken hvis infeksjon har rammet kne- eller hofteledd. Dette skiller sykdommen fra for eksempel urinsyregikt.

For å stille diagnosen med sikkerhet vil man undersøke blodprøver og leddvæske. Blodsenkningen, CRP og antall hvite blodlegemer i blodet vil være forhøyet. En nål stikkes inn i leddet for å suge ut litt av leddvæsken for eventuelt å påvise bakterier. Dersom legen mistenker diagnosen, vil du bli innlagt på sykehus med en gang.

Behandling

Rask oppstart av behandling med antibiotika er helt avgjørende for en god prognose. Behandlingen bør starte innen 24 til 48 timer etter sykdomsdebut. Jo tidligere, jo bedre. På sykehus vil leddet bli tappet for væske, samtidig som man gir antibiotika direkte i blodet. I noen tilfeller kan det være nødvendig å foreta daglige skyllinger av leddet ved å tappe ut infisert leddvæske og skylle med steril væske. Noen ganger kan det bli aktuelt å operere og fjerne deler av leddhinnen.

I starten skal leddet holdes mest mulig i ro, men etter noen dager starter bevegelsestrening for å unngå at leddet stivner. Denne behandlingen vil foregå under ledelse av en fysioterapeut.

Prognose

Dersom tilstanden ikke blir behandlet, vil leddet bli brutt ned og ødelagt, med fullstendig leddstivhet som følge. Startes behandlingen i løpet av de første 1-2 døgn, er prognosen god. Ved senere start får nesten alle varig funksjonsnedsettelse i leddet. Uansett når behandlingen startet, vil alle som har hatt en slik infeksjon ha høyere risiko for å få nedsatt bevegelighet i leddet. Det er derfor viktig at du trener jevnlig for å bevare bevegeligheten etter en slik betennelse.

Vil du vite mer?