Informasjon

Pes anserinustendinopati

Dette er en betennelse i et senefeste på innsiden/fortil på leggen like nedenfor kneleddet. Tilstanden skyldes overbelastning av senefestet.

Temaside om Korona

Hva er pes anserinus tendinopati?

Muskler som fester i knehasen

Tendinopati er den medisinske betegnelsen for senebetennelse. Pes anserinus er navnet på senen som dannes av de tre musklene gracilis, sartorius og semitendinosus på baksiden av låret. Senene til disse tre musklene går sammen i en felles sene som fester til beinet i et område på innsiden/fortil på leggen, like under kneet. Pes anserinustendinopati betegner altså en senebetennelse i denne senen og dens feste til beinet.

Tilstanden er vanligst hos middelaldrende eller eldre mennesker, men ses også hos unge idrettsutøvere. Bakgrunnen for en slik betennelse er som regel akutte skader, kraftig overbelastning, vridninger eller vedvarende gjentatte belastninger.

Pes anserinustendinopati, symptomer

Symptomene er verkende smerter på innsiden av leggen like under kneet. Smertene forverres ved gange i trapper eller ved huksitting, eller etter løp og hopp. Smertene gir seg i hvile, men de kommer raskt tilbake ved fornyet belastning. Området vil ofte være ømt når man tar på det.

Pes anserinustendinopati, diagnostikk

Diagnosen stilles ut i fra de typiske symptomene som beskrevet. Vanligvis er dette en diagnose som legen kan stille uten at det er behov for andre tilleggsundersøkelser.

Pes anserinustendinopati, behandling

Det viktigste er den behandlingen du utfører selv. La senen få ro og hvile. Finn fram til alternative aktiviteter som ikke utløser smerter. Unngå aktiviteter som medfører belastning for kneet, det vil si aktiviteter som fører til at smertene blusser opp. Dersom du overbelaster og får tilbakefall, anbefales det å kjøle ned senefestet etter aktivitet - en kuldepakning i cirka 20 minutter kan være effektivt. Tøyning av musklene på baksiden av låret er også gunstig.

I tillegg til slik egenbehandling finnes det betennelsesdempende medisiner (NSAIDs) som leger kan forskrive. I tilfeller der betennelsen ikke gir seg til tross for slik behandling, kan et alternativ være å sette en kortisonsprøyte lokalt i området.

Pes anserinustendinopati, prognose

Med tålmodighet og en viss omlegging av treningen vil de aller fleste bli helt bra.

Vil du vite mer?