Informasjon

Baker cyste

Baker cyste er en utposning av kneets leddhule i knehasen på baksiden av kneet. Utposningen oppstår som regel på grunn av økt produksjon av leddvæske i kneleddet, for eksempel etter skade eller betennelse.

Hva er Baker cyste ?

Kne med Bakers cyste

Baker cyste (se tegning) er en utposning av leddkapselen til kneleddet. Cysten er lokalisert til baksiden av kneleddet, i knehasen. Ofte er slike forandringer så små at de gir lite eller ingen ubehag. Andre ganger er cysten så stor at man både kan kjenne og se hevelsen, og det strammer og er ubehagelig i knehasen. Cysten vil forsvinne når kneet holdes i ro en tid, for så å komme tilbake igjen. Cysten kan unntaksvis sprekke og gi plutselige smerter nedover i leggen.

Tilstanden opptrer hyppigst hos voksne, og forekomsten øker med alderen. Blant pasienter som henvises på grunn av kneplager, ble det i en studie funnet at ca. 1 av 5 hadde Baker cyste. Hos barn er en slik cyste sjelden, men den foreligger gjerne i begge knærne når den først opptrer.

Årsak

Hos voksne opptrer Baker cyste sekundært til tilstander med forhøyet trykk inne i leddhulen som følge av økt produksjon av leddvæske (synovia). Det høye trykket får leddkapselen til å buke ut og gi etter i et område baktil. De vanligste underliggende tilstandene som medfører overproduksjon av leddvæske, er skader (f.eks. meniskskade) og leddbetennelse (artritt).

Diagnostikk

Normalt sidebilde av kne

Pasientens beskrivelse av symptomene og legens undersøkelse av kneet der han eller hun kjenner hevelsen i knehasen, gir som regel diagnosen. Det kan tas blodprøver og leddvæsken kan undersøkes for å kartlegge om det er betennelsestilstander i kneet som kan ha forårsaket cysten. Om nødvendig kan en ultralydundersøkelse bekrefte diagnosen. Ved uklarhet om diagnosen er MR velegnet. Røntgen brukes til å kartlegge betennelsestilstander og artrose i kneet.

Behandling

De fleste cyster oppdages tilfeldig, og det er ingen grunn til behandling hvis pasienten er uten symptomer. Heller ikke cyster hos barn vil vanligvis behøve behandling. Hos voksne rettes behandlingen mot den underliggende årsaken (betennelse, artrose) til cysten. Dersom det er økt mengde leddvæske i kneleddet, "vann i kneet", vil det være gunstig også for Baker cysten å tappe ut leddvæske. Gjenstridige tilfeller kan forsøkes behandlet med å sette en dose kortison inn i leddet. Store og plagsomme cyster må en sjelden gang fjernes ved operasjon.

Dersom cysten sprekker, bør beina heves og komprimerende bind/trykkbandasje eller støttestrømper benyttes.

Prognose

Hos barn går cystene vanligvis tilbake av seg selv etter 2-3 år. Også hos voksne vil de fleste Baker cyster gå tilbake over tid. Hvis den tilgrunnliggende årsaken består, vil imidlertid cysten svært ofte komme tilbake.

Hos noen voksne kan cysten med tiden utvide seg gradvis, og den kan i sene stadier strekke seg langt ned på leggen. Cysten forsvinner vanligvis når den tilgrunnliggende sykdommen i kneet helbredes. Prognosen er god. Likevel kan cysten sprekke. Væsken trenger ned mellom leggmusklene og forårsaker betennelse i området. Leggen blir rød og øm, og strekking av ankelen gir smerter i leggen. I slike tilfeller er det viktig å utelukke at det foreligger blodpropp i leggen.

Vil du vite mer?