Informasjon

Slimposebetennelse på forsiden av kneet, bursitt

Betennelse i en slimpose på forsiden av kneleddet er en ganske hyppig lidelse.

Det er særlig personer som jobber mye i knestående, som er i størst risiko for å få en slik betennelse.

Hva er bursitt?

På områder i kroppen der sener og bindevev er mye i bevegelse i forhold til hverandre, er kroppen utrustet med slimposer som demper friksjonen. De befinner seg stort sett i nærheten av ledd. Slike slimposer kalles bursa på latin. Totalt finnes det omtrent 150 bursae i kroppen. Bursitt betegner en betennelse i en slik slimpose.

Slike betennelser oppstår vanligvis ikke som følge av infeksjon med bakterier eller virus. Årsaken er som regel en reaksjon på lokale skader eller overbelastninger i det betente området, en steril betennelse, en inflammasjon. 

Årsaker

Knestående

Betennelsene oppstår som nevnt vanligvis etter akutte skader eller overbelastninger, eller etter langvarig gjentatte belastninger. Personer som jobber mye i knestående stilling, for eksempel rørleggere, flisleggere, teppeleggere og pussing/vasking av golv, er spesielt utsatt for denne typen betennelse på forsiden av kneleddet. Tilstanden ble tidligere kalt "vaskehjelps-kne".

Dersom skaden skyldes f.eks. en ulykke, og det er blitt et sår - brudd på hudens beskyttende dekke - kan det oppstå en bursitt forårsaket av bakterier og lignende. Slike bursitter er uvanlige, men krever mer omfattende behandling.

Symptomer

Det vanligste symptomene er smerter og nedsatt bevegelighet i leddet. Man ser ofte hevelse og rødlig hud i området. Mange forteller også om varmefølelse på stedet.

Ulike bursa ved kneet
Ulike bursa ved kneet
Bursitt
Bursitt

Symptomene er typiske for denne tilstanden, og det er som regel enkelt å stille diagnosen ved vanlig kneundersøkelse. I sjeldne tvilstilfeller kan det være aktuelt å trekke ut litt væske fra hevelsen, og analysere denne for å avklare om betennelsen er infisert med bakterier.

Behandling

De viktigste delen av behandlingen er den innsatsen du som pasient selv legger ned. En slik betennelse kommer ofte tilbake, og det er derfor viktig at du gjør endringer for å unngå en ny episode. Dette kan være:

  • Avlaste leddet i akuttfasen
  • Unngå å sitte på kne
  • Bruke riktig beskyttelsesutstyr når du skal arbeide i knestående stilling

I akuttfasen er det vanlig å bruke et betennelsesdempende medikament (NSAID), vanligvis i 5-7 dager. De fleste blir bra ved kombinasjon av avlastning og medisiner. Dersom du ikke blir bra etter en slik behandling, kan det være aktuelt å prøve å sprøyte inn en liten dose med kortison i slimposen, som er en sterkere form for betennelsesdempende behandling. I noen få tilfeller der denne formen for behandling ikke fører fram, er kirurgisk fjerning av bursaen en mulighet.

I sjeldne tilfeller hvor bursitten er forårsaket av bakterier, er det nødvendig å behandle med antibiotika, og eventuelt kirurgisk inngripen.

Prognose

Tilstanden er i de aller fleste tilfeller helt ufarlig, og prognosen er god. De fleste blir bra etter noen dagers behandling. Det har vist seg at dette er en tilstand som ofte kommer tilbake, sannsynligvis fordi mange har et yrke som gjør at de ikke kan unngå stillinger som øker risikoen for betennelse. For disse er det svært viktig å bruke riktig beskyttelsesutstyr.

Vil du vite mer?