Informasjon

Kneleddsartrose

Knærne er sammen med hofteleddene de leddene i kroppen som belastes mest gjennom livet. Slitasjeforandringer i brusk eller ben i kneleddene er en hyppig tilstand som kalles kneleddsartrose. Behandlingen er opplæring og informasjon om tilstanden, vektreduksjon ved overvekt eller fedme, tilpasset fysisk aktivitet og øvelser livet ut, eventuelt smertestillende medisiner, avlastende tiltak og i noen tilfeller operasjon.

Hva er artrose i kneet?

Røntgenbilde av kneleddet
Røntgenbilde av kneleddet

Kneleddet utgjøres av lårbeinets og leggbeinets leddflater. Beinvevet er kledd med brusk som gjør at leddflatene glir mot hverandre med minst mulig motstand. I tillegg har kneleddet to bruskskiver (meniskene) som fremmer bevegeligheten i leddet. Artrose i kneleddet kalles det når slitasjeforandringer i leddbrusk eller bein i kneleddet gjør at overflatene ikke lenger er glatte og symmetriske. Dette kaltes tidligere slitasjegikt.

Kneleddet sett fra innsiden (medialsiden).
Kne, meniskene

Cirka hver tredje voksen person har tegn på kneleddsartrose på røntgen, men bare hver tiende voksen har typiske symptomer. Forekomsten øker med alderen, og kneleddsartrose er den aller hyppigst formen for artose, ca- 4-5 ganger hyppigere enn artrose i hofteleddet.

Kvinner rammes noe hyppigere enn menn. Forekomsten av artrose i knærne har økt med mer enn 50% siste 30 år, blant annet fordi vi lever lenger og fordi stadig flere blir overvektige. Men det ser ut som om det også finnes andre, utbredte, men hittil ukjente faktorer, som bidrar til økt forekomst av tilstanden, sammenliknet med midten av 1900-tallet. 

Hovedsymptomet er gradvis økende, belastningsavhengige smerter i kneet hos personer over 40 år. Mange plages av kortvarig stivhet i kneleddet (mindre enn 30 minutter) etter at å ha sittet i ro eller etter søvn. Hos noen utvikles etter hvert smerter i hvile, i verste fall også om natta med ledsagende søvnvansker. Plutselig forverring av tilstanden kan forekomme. Av og til kan biter av brusk løsne og kommer i knip mellom leddflatene, noe som utløser smerter og eventuelt låsning av leddet.

Neste side