Informasjon

Kneleddsartrose

Diagnostikk

Typisk er knesmerter og kortvarig stivhet i kneleddet etter hvileperioder. Smerten er verst med det samme du starter fysisk aktivitet, blir bedre etter noe aktivitet og forverres på ny ved langvarig eller kraftig aktivitet.

Ved undersøkelsen av kneleddet vil legen av og til finne at leddet er mer hovent enn normalt, og bevegeligheten vil over tid bli nedsatt. Ofte høres også knirkelyder ved bevegelser i leddet. Det kan være ømhet midt på kneet når legen kjenner på utsiden av leddet.

Lette slitasjeforandringer.
Moderate slitasjeforandringer.
Uttalte slitasjeforandringer

Røntgen av kneet er ikke alltid nødvendig for å stille diagnosen. Dersom du er 45 år eller eldre, har smerte i kneleddet som er relatert til fysisk aktivitet og ikke har morgenstivhet eller morgenstivhet kun med varighet opptil en halvtime, kan legen stille diagnosen uten å bestille tilleggsundersøkelser. Ellers kan et røntgenbilde som er tatt stående, vise lette, moderate eller uttalte artroseforandringer og bekrefte diagnosen. Røntgenbildene forteller likevel ikke hele sannheten, fordi det kan være manglende samsvar mellom graden av plager og graden av forandringer på røntgen. Svært tidlige artroseforandringer kan ikke alltid påvises hos pasienter med begynnende plager. Motsatt kan pasienter med påviste røntgenforandringer ha beskjedne eller ingen symptomer. Tilleggsundersøkelser vil være nødvendig dersom dine symptomer avviker fra symptombildet som forventes ved kneleddsartrose.

Forrige side Neste side