Informasjon

Kneleddsartrose

Prognose

Med riktig behandling som beskrevet over kan mange oppnå en varig bedring av tilstanden. Hos noen vil plagene tilta over tid. Ufrivillig innskrenket fysisk aktivitet og forstyrret nattesøvn på grunn av smerter kan oppstå i uttalte tilfeller.

Proteseoperasjon kan vurderes ved betydelige plager og når standardbehandling ikke har tilstrekkelig effekt.

Forrige side Neste side