Informasjon

Fremre korsbåndskade

Fremre korsbåndskade er den hyppigste alvorlige skaden i kneet og er kneskaden som oftest må opereres. Den forekommer litt hyppigere hos jenter og unge kvinner enn hos gutter og menn. I mange tilfeller er skaden forbundet med samtidig skade av menisk, leddkapsel og/eller sideleddbånd.

Hva er fremre korsbånd?

Kneleddet utgjøres av skinnbeinet (tibia), lårbeinet (femur) og kneskålen (patella). Leddet stabiliseres av leddbånd på innsiden av kneleddet (mediale sideligament) og på utsiden av kneleddet (laterale sideligament). Disse sideleddbåndene betegnes også kollateralligamentene. Inne i kneleddet finner vi det fremre og bakre korsbåndet. To bruskplater, meniskene, fungerer som støtputer og sørger for en jevn fordeling av vektbelastningen i leddet.

Korsbåndene er en type leddbånd som støtter og stabiliserer kneet. Det fremre korsbåndet har som hovedfunksjon å hindre at skinnbeinet sklir framover i forhold til lårbenet, samt at det forhindrer kraftige innoverrotasjoner av leggen i forhold til låret. Det bakre korsbåndet medvirker til begrensning av kraftig innoverrotasjon, samt at det hindrer at skinnbeinet sklir bakover.

Korsbånd, kne
Korsbåndene sett forfra
Neste side