Informasjon

Fremre korsbåndskade

Forekomst

Fremre korsbåndskade er den kneskaden som hyppigst krever operasjon. Årlig oppstår det i Norge cirka 4000 nye tilfeller. Det fremre korsbåndet skades mye hyppge enn bakre korsbånd. Omtrent 70% av skadene oppstår innenfor idrett. Aldersgruppen 15 til 45 år har høyest risiko. Jenter og unge kvinner rammes noe oftere enn gutter og menn.

Det er vanlig med kombinerte skader. Rundt to tredjedeler av alle fremre korsbåndskader er forbundet med samtidig meniskskade, opptil 50% har skade på sideleddbåndene og 5-24% har fullstendig overrivning av sideleddbånd. Kombinasjonen av skader på fremre korsbånd, indre menisk og indre sideleddbånd kalles også den ulykkelige triaden ("unhappy triad" på engelsk).

I Norge ble det i 2020 utført 1640 korsbåndoperasjoner etter førstegangs fremre korsbåndskade.

Forrige side Neste side