Informasjon

Fremre korsbåndskade

Hvor gode er operasjonsresultatene?

Rekonstruksjon av fremre korsbånd gir både subjektiv og objektiv stabilitet i kneleddet, og for de fleste evne til å vende tilbake til idrett på samme nivå som før. 85-90% av pasientene får et funksjonsmessig normalt kne etterpå.

10-15% av de opererte oppnår ikke full normalisering av funksjonen. En del av disse dårlige resultatene skyldes andre samtidige skader, især menisk- og bruskskader, men også skader på kneets øvrige leddbånd. En forklaring på et dårlig resultat kan også være ukorrekt plassering av korsbåndstransplantatet. Korrekt plassering krever ikke bare godt utstyr, men også en erfaren kirurg. Mangelfull etterlevelse av rehabiliteringsprogrammet kan medføre et dårlig operasjonsresultat, selv om selve operasjonen var vellykket i utgangspunktet. 

Tidligere var man tilbakeholden med å utføre rekonstruksjon på pasienter over 40 år og hos pasienter med betydelige slitasjeforandringer i kneet. Nå er det ingen absolutte aldersgrenser, men ved langtkommen kneleddsartrose vil man heller vurdere andre former for operasjon eller tiltak.

Hos barn anbefales det å utsette en eventuell operasjon til barnet er utvokst. Barn behandles med aktiv rehabilitering og trening hos fysioterapeut. Ved behov kan det brukes en skinne på kneet når de deltar i aktiviteter som medfører vridninger eller belastninger på kneet. Barn med vedvarende instabilitet gjennomgår rekonstruksjon av fremre korsbånd når de er utvokst, eller hvis de pådrar seg sekundære behandlingstrengende meniskskader underveis.

Forrige side Neste side