Informasjon

Fremre korsbåndskade

Fremre korsbåndskade er den hyppigste leddbåndskaden i kneet og den hyppigste alvorlige kneskaden generelt. Den er vanligere blant kvinner enn menn. I mange tilfeller er skaden forbundet med samtidig skade av menisker, leddkapsel og/eller sideleddbånd.

Forebygging

I risikoidretter har man utviklet sporsspesifikke treningsprogram som skal minske risikoen for korsbåndskader. Forskning har vist at dette fører til en betydelig redusert forekomst av slike skader. Treningsprogrammene fokuserer på styrketrening og balanseøvelser relatert til den aktuelle idretten.

Forrige side Neste side