Informasjon

Fremre korsbåndskade

Fremre korsbåndskade er en hyppig leddbåndskaden i kneet,  og er den kneskaden som hyppigst har behov for kirurgiske inngrep. Den er vanligere blant kvinner enn menn. I mange tilfeller er skaden forbundet med samtidig skade av menisker, leddkapsel og/eller sideleddbånd.

Prognose

Prognosen etter operasjon er god. Funksjonen blir hos de fleste helt tilfredsstillende og uten nevneverdige plager. Langtidsutsikten er vanskelig å si noe sikkert om siden operasjonsteknikken som benyttes er relativt ny. På lengre sikt er det en tendens til at flere får problemer med ny instabilitet i kneet, spesielt de som deltar i risikoaktiviteter som f. eks. håndball.

Alle som har hatt en korsbåndskade, har på sikt økt risiko for slitasjeforandringer i kneleddet (artrose). Det er ikke vitenskapelig dokumentert at rekonstruksjon av fremre korsbånd forebygger artrose, men rekonstruksjonen nedsetter risikoen for skade på menisken og bedrer tilhelingen av skadet menisk. Dersom du er overvektig, bør du prøve å gå ned i vekt. Redusert kroppsvekt belaster kneet mindre, minsker artroserisikoen og bedrer fysisk kapasitet.

reparasjon av fremre korsbåndskade
Animasjon av reparasjon av fremre korsbåndskade
Forrige side Neste side