Informasjon

Leddbåndskade på utsiden av kneet

Ved kneskader kan leddbåndet på utsiden (lateralt) av kneleddet overstrekkes eller overrives. I mange tilfeller foreligger samtidig skade på menisk og korsbånd.

Hva er en lateral leddbåndskade i kneet?

En skade på det laterale sideligamentet - leddbåndet som beskytter utsiden av kneleddet - oppstår som regel under idrettsaktiviteter der leggbeinet blir vinklet kraftig innover og det oppstår et økt strekk på utsiden av kneleddet. Som regel er dette alvorligere skader enn skader på sidebåndet på innsiden av kneleddet, fordi det ved skader på sidebåndet på utsiden av kneet ofte foreligger samtidige skader på menisker og korsbånd.

Kneleddet har mange leddbånd (ligament) som støtter opp og gir kneet stabilitet. På begge sider av kneet er sterke leddbånd som sikrer kneet mot sidebevegelser. Dette er sidebåndene eller kollateralligamentene som det heter på fagspråket. De forbinder lårbeinet og leggbeinet. Leddbåndet på utsiden av kneet (lateralt) skal hindre at leggbeinet vinkles for mye innover.

4733-2-bojet-venstre-kne-set-forfra.jpg

Skader av sidebåndet på utsiden av kneet opptrer sjeldnere enn skader av sidebåndet på innsiden.

Årsak

Ved ytre trykk mot leggen i retning innover når kneleddet er lett bøyd, eller direkte trykk mot innsiden av kneleddet (f.eks. takling i fotball) settes sidebåndet på utsiden av kneet på strekk. Ved samtidig rotasjon kan både sidebånd, flere sener, menisk og korsbånd rives over. Skaden kan også oppstå ved en kraftig overstrekning (hyperekstensjon) i kneleddet.

Symptomer

Umiddelbart etter skaden vil det som regel oppstå sterke smerter og sviktfølelse i kneet. Ofte er det mindre smerter ved fullstendig avrivning av båndet enn ved delvis avrivning. I tillegg vil man kjenne en øm hevelse på utsiden av kneet. Vanligvis forekommer som sagt ikke denne skaden alene, men som ledd i en større kneskade.

Sidebåndskader inndeles i grad I til III. Inndelingen foretas etter grad av åpning i leddspalten ved stresstester. Ved grad II og III foreligger ofte kombinerte skader der flere sener kan være revet over.

Diagnosen

Ved legeundersøkelse vil det som regel være en kjent kneskade forut for konsultasjonen. Ved testing av bevegelighet og stabilitet i kneet vil det kunne påvises økt slakke i det laterale sideleddbåndet, noe som styrker mistanke om diagnosen. En endelige bekreftelse av diagnosen oppnås ved å ta MR-bilder eller å gjøre artroskopi - der et lite skop føres inn i kneleddet og innsiden av leddet kan undersøkes ved hjelp av et lite kamera.

Behandling

Når og hvilken behandling som blir utført, avhenger av grad og omfang av skade. Mange vil ha så store smerter at det er vanskelig å gjøre en skikkelig bedømmelse av skaden helt tidlig etter ulykken/skaden. Hos andre kan skaden være mindre uttalt slik at funnene blir vanskelig å tolke av den grunn.

Akutt like etter ulykken er det viktig at du/den skadete får adekvat førstehjelp (RICE):

  • R - Rest. Stopp den aktiviteten du holder på med og legg deg ned på ryggen dersom dette er mulig
  • I - Ice. Legg på is over kneet. Dette vil kjøle ned området og begrense skaden. Pass på at du ikke får forfrysning i området
  • C - Compression. Legg på kompresjonsbandasje rundt kneet
  • E - Elevation. Hev kneet dersom mulig

I akuttfasen kan det også være nyttig å bruke medisiner som kan dempe betennelse og gi smertelindring. Disse medisinene vil i tillegg begrense skaden og korte ned reparasjonstiden.

Ved sikker eller mistenkt overrivning vil man henvise til spesialist for vurdering med tanke på operasjon. De mindre skadene vil ofte behandles konservativt, det vil si med trening. Etter operasjon vil man ha en periode på 4-6 uker der man må bruke gips eller en støtteskinne for å avlaste kneet.

Gjenopptreningen følger prinsippene om styrke, bevegelighet og stabilitet. Fysioterapi kan startes så snart smertene tillater det, vanligvis 2-4 dager etter eventuell operasjon.

Prognose

Enten du må opereres eller ikke, så blir de fleste bra i kneet. Noen vil være litt stivere i leddet, og noen føler at kneet ikke er like stabilt som før skaden. Uansett er det viktig å være bevisst hva som har hendt og være klar over at det samme kan skje igjen dersom du ikke er forsiktig. Det er derfor viktig at du bruker lang tid på opptrening etter behandlingen.

De verste skadene fører i noen tilfeller til varig funksjonsnedsettelse og at en eventuell idrettskarriere må oppgis.

Vil du vite mer?