Informasjon

Meniskskade i kneleddet

Meniskene er to støtdempende bruskskiver inne i kneleddene. De kan skades ved traumer eller som ledd i utviklingen av slitasje/artrose i kneet. Stikkende/skjærende knesmerter er det vanligste symptomet ved akutte skader. Ofte gir slitasjeskader i meniskene ingen plager, ellers symptomer på slitasjegikt (artrose).

Hva er menisker?

Meniskene er to bruskputer som finnes i hvert kneledd. Disse to bruskene ligger på hver sin side i kneleddet, inne i selve leddet. De betegnes henholdsvis den mediale (på innsiden) og den laterale (på utsiden) menisken. De viktigste funksjonene til meniskene er:

9708-2-lh-id616-kne-menisk-frontal.jpg
Kne - menisker og sideleddbånd
  • De danner en "grop" som lårbenet kan bevege seg i uten at benet "går ut av ledd" i forhold til leggbenet
  • Støt-absorberende. Fordeler vektbelastningen på leddflatene slik at slitasjen blir så liten som mulig, og bevegelsen i kneet blir myk og glatt
  • Fordeler leddvæske slik at leddet kan beveges med minst mulig motstand
  • Stabiliserer kneet

Det skilles mellom traumatiske og degenerative (slitasje) meniskskader med rifter/rupturer i meniskene. Dette er to helt forskjellige tilstander som behandles etter ulike prinsipper. Degenerative rupturer er ledd i artroseutvikling (slitasjegikt) og skal som hovedregel behandles konservativt, mens traumatiske rupturer bør vurderes for kirurgisk behandling for å hindre artroseutvikling.

Både hos eldre og yngre pasienter gir tap av meniskvev, eventuelt som følge av kirurgisk inngrep, økt risiko for smerter og dårligere funksjon, bruskdegenerasjon, bruskskader og artrose. Jo større tapet av meniskvev er, jo større er risikoen for artrose. Ved meniskskader er det derfor viktig å redde og bevare meniskvevet – i den grad det er mulig.

Neste side