Informasjon

Meniskskade i kneleddet

Hva er en meniskskade?

Skade på meniskene består som regel av rifter eller brudd i menisken. Menisken kan skades på begge sider, men den på innsiden i kneet (mediale menisk, indre menisk) er mye hyppigere skadet enn den ytre (laterale menisk). Forklaringen er at den mediale menisken er festet til andre strukturer i området, og derved blir noe mindre bevegelig sammenlignet med den laterale menisken.

Animasjon av medial meniskskade
Forrige side Neste side