Informasjon

Meniskskade i kneleddet

Diagnosen

Mange pasienter kan fortelle detaljert om situasjonen som førte til skaden. På grunnlag av sykehistorien og funnene som blir gjort ved vanlig kneundersøkelse, kan legen få mistanke om diagnosen. Hos noen personer er smertene så sterke at undersøkelsen av kneet er vanskelig å utføre. Det er da vanlig å gjenta undersøkelsen etter 3-4 dager, når de akutte smertene har roet seg.

I mange tilfeller er det ikke behov for å gjøre noen bildeundersøkelse. Om det likevel er påkrevet, fordi pasienten er sterkt plaget, eller dersom man overveier operasjon, så er MR den foretrukne undersøkelsen ved akutte skader. I tillegg tar man et vanlig røntgenbilde for å utelukke bruddskader i kneet.  

Hos middelaldrende og eldre som har knesmerte uten en forutgående skade, er det mest hensiktsmessig å ta et vanlig røntgenbilde mens personen står oppreist. Denne undersøkelsen er best egnet til å oppdage tegn på kneleddsartrose, samt noen andre årsaker til knesmerte. Hos disse pasientene vil en MR-undersøkelse av knærne vanligvis ikke gi tilleggsinformasjon som har betydning for videre behandling, og er derfor som regel ikke nødvendig.  

Forrige side Neste side