Informasjon

Meniskskade i kneleddet

Temaside om Korona

Prognosen

Små, akutte meniskskader vil som regel helbredes etter uker eller få måneder med korrekt opptrening. Ved operasjon etter akutt meniskskade, kan man forvente å ha tilnærmet normal funksjon i leddet etter ca. 6 uker.

Meniskplager som melder seg uten akutte, kraftige (idretts-) traumer, trenger som regel ikke operasjon, og plagene blir mindre ved øvelser og trening, gjerne ledet av fysioterapeut. 

Meniskskader øker risikoen for slitasjeskader i kneleddet senere i livet. Dette kan du best forebygge ved å være fysisk aktiv og holde muskulaturen i lår og legger ved like. 

Forrige side Neste side