Informasjon

Meniskskade i kneleddet

Prognosen

Kneplager på grunn av små, akutte meniskskader vil som regel gå over etter uker eller få måneder med korrekt opptrening. Ved operasjon etter akutt meniskskade kan du forvente å ha tilnærmet normal funksjon i leddet etter ca. 6 til 12 uker, avhengig av type inngrep.

Kne- og meniskplager som ikke skyldes akutte, kraftige (idretts-) traumer, trenger som regel ikke meniskoperasjon. Plagene blir mindre ved regelmessige og målrettete øvelser og trening, gjerne ledet av fysioterapeut i begynnelsen.  

Meniskskader øker risikoen for slitasjeskader og artrose i kneleddet senere i livet. Dette kan du best forebygge ved å være fysisk aktiv og holde muskulaturen i lår og legger ved like. Det samme gjelder selve behandlingen av slitasjeskader i meniskene. Fortsett gjerne med kneøvelsene som du har lært deg, minst 1-2 ganger per uke, som vedlikeholdstrening.  

Forrige side Neste side