Informasjon

Fritt benlegeme i kneleddet

Osteochondritis dissecans er en tilstand som hyppigst forekommer i kneleddet hos unge personer. Tilstanden skyldes skade på et lite område av beinvevet under leddbrusken. Dette beinvevet kan brekke av.

Hva er fritt benlegeme i kneleddet?

Kne - osteochondritt

Skade eller henfall av leddbrusk og underliggende bein kan resultere i at en liten bit av beinvevet eller brusken løsner. Dette frie legemet kan komme i klem mellom de to leddflatene og både forårsake smerter og låsninger. Den vanligste lokalisasjonen er i kneleddet (75 prosent), men det kan også skje i andre ledd som hofteledd, ankelledd (5 prosent), albueledd (5 prosent) og ledd i foten.

I Norge forekommer anslagsvis cirka 200 tilfeller med osteokondritt per år. Pasienten er ofte i 10-20 års alderen, men det er en sjelden årsak til leddsmerter hos barn. Gutter rammes 2 til 3 ganger så hyppig som jenter.

Årsak

Årsaken er ukjent. Foreslåtte årsaker er gjentatte små skader, lokalt tap av blodtilførsel etter en skade og arvelig disposisjon.

En skade er sannsynligvis den første hendelsen. Skaden medfører nedsatt blodtilførsel til et mindre område like under leddbrusken i leddet. Tap av blodtilførsel gjør at noe av beinvevet dør (osteonekrose), noe som kan føre til at en beinbit kan løsne og bli liggende fritt i kneleddet. Den frie beinbiten kan hindre bevegeligheten i leddet og kan medføre at leddet låser seg, det oppstår "låsninger".

Særlig hos unge personer er tilstanden forbundet med et høyt aktivitetsnivå, vanligvis i idrett, noe som kan føre til gjentatte skader som utløser den beskrevne prosessen.

Skade av bruskflatene i leddet og arvede egenskaper kan være risikofaktorer.

Symptomer

I den tidlige fasen utløses smerter i leddet ved belastning eller når leddet bøyes eller strekkes helt ut. Etter en tid kan låsninger oppstå i det aktuelle leddet. Når kneet er rammet, er vanlige symptomer knesmerter, låsningsfenomener, hevelse og følelse av at kneet svikter. Ved sykdom i hofteleddet er hovedsymptomet skarpe, sviende lyskesmerter som varer i kort tid, og som kommer og går. I ankelen kan det oppstå sterke smerter og låsninger. Det samme gjelder albuen.

Diagnosen

Opplysninger om smerter og låsninger i leddet gir legen mistanke om tilstanden. Ved undersøkelse av leddet kan legen finne hevelse, låsninger og smerter ved trykk på leddet. Ingen laboratorieprøver har verdi for å stille diagnosen. Røntgen av leddet kan vise det løse fragmentet, men røntgenundersøkelsen kan lenge være normal. CT og spesielt MR er bedre bildeundersøkelser til å påvise osteokondritt, eventuelt funn av fritt benlegeme.

Ved sterk mistanke om tilstanden utføres artroskopi. Gjennom et snitt i huden fører man inn et skop (kikkerør) i leddet. Via skopet kan man dermed både se og eventuelt fjerne løse legemer.

Behandling

Hensikten med behandlingen er å lindre plagene. Hvile og avlastning er hovedbehandlingen så lenge det løse legemet fortsatt sitter på plass i leddbrusken. Smertestillende tabletter kan eventuelt brukes. Avlastning i gips kan bli aktuelt. Ved kirurgi blir det frie legemet i leddet enten satt på plass (dersom de er store), eller fjernet (dersom de er små). Som nevnt over, kan inngrepet i de fleste tilfeller gjøres i lokalbedøvelse med et artroskop.

Prognose

Plagene vil oftest forsvinne etter avlastning eller operasjon. Komplett tilheling ses hyppigst blant barn og unge med et ikke-utvokst skjelett. Disse har en tilhelingsgrad på cirka 95 prosent. Artrose, slitasjeforandringer, kan oppstå i leddet etter en tid, men dette er ikke regelen.

Vil du vite mer?

  • Artroskopi
  • Osteochondritis dissecans - for helsepersonell