Informasjon

Patellofemoralt smertesyndrom

En tilstand med diffuse smerter i og rundt kneskålen. Smertene fremkommer ved aktiviteter som løp, hopp, trappegang, benbøyninger eller huksittende stillinger. Tilstanden er hyppig blant idrettsungdom.

Hva er patellofemoralt smertesyndrom?

Røntgen av kneet
Røntgen av kneet

Patellofemoralt smertesyndrom er en tilstand som særlig rammer idrettsungdom, og som er karakterisert ved kroniske knesmerter. Patella betyr kneskål og femur betyr lårben. Syndrom betyr at tilstanden består av flere symptomer og tegn. Knesmertene er lokalisert til forsiden av kneet i og ved kneskålen. I de fleste tilfeller finnes ikke noe galt med kneet bedømt ved røntgen og andre bildeundersøkelser.

Tidligere kalte man tilstanden chondromalacia patellae, det vil si sykdom eller skader i brusken på baksiden av kneskålen. Nyere kunnskap har imidlertid vist at bare hos et fåtall av de med patellofemoralt smertesyndrom kan bildeundersøkelser eller artroskopi (kikkertundersøkelse inne i kneleddet) avdekke synlige skader på brusken i leddet mellom kneskålen og lårbenet. Dessuten: 90 prosent av alle personer over 50 år har kondromalasiforandringer ved obduksjon uten nødvendigvis å ha hatt kneplager.

Forrige side Neste side