Informasjon

Popliteustendinopati

Dette er en senebetennelse ved kneleddet som oppstår som følge av overbelastning. Behandlingen er omlegging av trening og eventuelt bruk av betennelsesdempende medisiner.

Hva er popliteustendinopati?

Kne - popliteus tendinitt
Kne - popliteus tendinitt

Popliteusmuskelen har sitt utspring nederst på utsiden av lårbenet. Den går på tvers bakom kneleddet og fester øverst på leggbenet (se tegning). Muskelens hovedfunksjon er å stabilisere kneleddet.

Senefestet der muskelen starter, kan bli betent eller irritert som følge av overbelastning. Da kalles tilstanden popliteustendinopati (tendon = sene, endelsen -pati betyr "at noe er galt").

Popliteustendinopati, symptomer

Typisk er smerter på utsiden av kneet under aktivitet. Noen kan få smerter hvis man tar på kneets ytterside. Tilstanden ses hyppigst hos idrettsutøvere som utsetter muskelfestet for gjentatte belastninger, spesielt langdistanseløpere, syklister og skiskøytere.

Diagnosen stilles på bakgrunn av sykehistorie og legeundersøkelse.

Popliteustendinopati, behandling

Som for alle overbelastninger er avlastning den viktigste behandlingen. Det vil si at du skal unngå trening eller aktivitet som belaster den aktuelle senen, og som fører til smerter. Omlegging av treningen er viktig; løping på flatt terreng anbefales. Dersom aktiviteter fører til smerter, bør du kjøle ned området med is eller kuldepakninger etter trening. Dette kan for eksempel gjøres i ca. 20 minutter etter hver trening.

Betennelsesdempende medikamenter (NSAID's) kan også være til hjelp i en kort periode på 3-7 dager. NSAIDs som salve kan være like virksom som tabletter. Dette er reseptbelagte medisiner. Fysioterapi med såkalt tverrfriksjonsmassasje kan sannsynligvis hjelpe noen.

Popliteustendinopati, prognose

Ved avlastning og omlegging av treningen vil de fleste være tilbake i aktiv idrett i løpet av fire uker.

Vil du vite mer?