Informasjon

Biologiske legemidler

Tumor nekrose faktor alfa (TNF-alfa)

TNF-alfa er et signalprotein (cytokin) som er involvert i en tidlig fase av inflammasjon - proteinet inngår i det som kalles akutt fase reaksjonen. TNF-alfa produseres i hovedsak av celletypen makrofager. Den primære oppgaven til TNF-alfa er i reguleringen av immuncellene. TNF kan sette i gang reaksjoner i kroppen som feber, celledød, utmattelse, inflammasjon.

Forstyrrelser av TNF-produksjonen antas å spille en rolle i en rekke sykdommer, spesielt autoimmune sykdommer som leddgikt, Bekhterev, inflammatorisk tarmsykdom, psoriasis, astma. TNF fremmer den inflammatoriske reaksjonen og spiller en sentral rolle i sykdomsutviklingen.

Midler som hemmer TNF (TNF-hemmere eller -blokkere), slik som de biologiske legemidlene, har vist seg effektive i behandlingen av inflammatoriske, autoimmune sykdommer.

Forrige side Neste side