Informasjon

Biologiske legemidler

Angrepspunkt

Biologiske legemidler er mer målrettede enn ikke-biologiske legemidler. Mens ikke-biologiske midler kan påvirke mange deler av en persons immunsystem, så har de biologiske midlene svært avgrensede mål - som å blokkere en spesifikk reseptor.

Per 20. oktober 2021 er det registrert et høyt antall monoklonale antistoffer i Norge. Se oversikt i Felleskatalogen.

Etanercept (Enbrel®, Benepali®), infliksimab (Remicade®, Flixabi®, Inflectra®, Remsima®, Zessly®), adalimumab (Humira®, Hyrimoz®), golimumab (Simponi®), og certolizumab pegol (Cimzia®) er biologiske legemidler som er rettet mot tumor nekrose faktor. De omtales ofte som TNF-blokkere. Også disse er monoklonale antistoffer som blokkerer proteinet TNF-alfa.

Basiliksimab (Simulect®), anakinra (Kineret®), ustekinumab (Stelara®), tocilizumab (RoActemra®), canakinumab (Ilaris®, sekukinumab (Cosentyx®), siltuksimab (Sylvant®), brodalumab (Kyntheum®), iksekizumab (Taltz®), sarilumab (Kevzara®), guselkumab (Tremfya®), tildrakizumab (Ilumetri®) og risankizumab (Skyrizi®) hemmer interleukin. Disse interleukinhemmerne, som også er monoklonale antistoffer, er generelt oppfattes som mindre effektive biologiske midler enn TNF-blokkere.

De fleste biologiske legemidlene må settes som injeksjoner eller gis direkte i blodet som infusjoner.

Forrige side Neste side