Informasjon

Biologiske legemidler

Biologiske midler ved revmatisk sykdom

Pasienter som har en utilfredsstillende respons på DMARDs (sykdomsmodifiserende antirevmatiske midler), enten alene eller i kombinasjon med andre leddgiktmedisiner, er vanligvis aktuelle kandidater for biologiske midler.

Sammenlignet med DMARDs så virker biologiske midler raskere. Du vil i løpet av uker etter oppstart vite om du har effekt av medisinen.

Mange revmatologer velger nå å gi biologiske midler som førstevalg.

Forrige side Neste side