Informasjon

Biologiske legemidler

Biologiske midler ved kreftsykdommer

Biologiske midler har blitt viktige i kreftbehandlingen, og det pågår en omfattende forskning der det utvikles nye medisiner.

Det er mange forskjellige typer kreftmedisiner. I noen tilfeller brukes de som førstevalg. Andre ganger brukes de etter at annen behandling har vært mislykket eller når kreftsykdommen er fremskreden. Ofte brukes de i tillegg til annen behandling.

Mange av disse biologiske medisinene er terapeutiske antistoffer. De virker ved å angripe spesifikke reseptorer som finnes på visse immunceller, noe som gjør at disse immuncellene lettere kan ødelegge kreftceller.

Andre terapeutiske antistoffer påvirker signalveier som fremmer svulstvekst. Eller de kan trigge kreftcellene til å ødelegge seg selv.

Forrige side Neste side