Informasjon

Biologiske legemidler

Biologiske midler ved sjeldne genetiske sykdommer

Biologisk terapi har også blitt viktig i behandlingen av en del sjeldne arvelige sykdommer. De nye medisinene kan for eksempel brukes til å lage enzymer ved ulike enzymsviktsykdommer.

Forrige side Neste side