Informasjon

Biologiske legemidler

Kontraindikasjoner

Dessverre er ikke biologiske midler egnet for alle pasienter. Det er visse tilstander hvor risikoen for bivirkninger overstiger gevinsten av behandlingen. For eksempel oppfattes det for risikofylt å bruke biologiske legemidler til pasienter som har hatt alvorlige eller gjentatte infeksjoner.

Forrige side Neste side