Informasjon

Bisfosfonater

Bisfosfonater er førstevalgsbehandlingen av etablert beinskjørhet hos kvinner over 60 år og hos menn.

Osteoporose er en tilstand med redusert beinmasse og forandring i beinvevets mikroarkitektur som fører til redusert styrke og økt risiko for beinbrudd. Bisfosfonater er ofte foretrukket behandling ved osteoporose. Indikasjon for behandling bygger først og fremst på bruddrisiko.

Hva er bisfosfonater?

Bisfosfonater en en medikamentgruppe som brukes til å forebygge og behandle beinskjørhet (osteoporose). Fire ulike bisfosfonater er for tiden (2022) godkjente i Norge. Det er alendronsyre, ibandronsyre, risedronsyre og zoledronsyre . 

Likestilte førstevalg og mest brukt er alendronsyre og zoledronsyre, men også de øvrige bisfosfonatene har gunstig effekt på osteoporose. 

Neste side