Informasjon

Bisfosfonater

Bisfosfonater er førstevalgsbehandlingen av etablert beinskjørhet hos både kvinner og menn.

Temaside om Korona

Osteoporose er en tilstand med redusert beinmasse og forandring i beinvevets mikroarkitektur som fører til redusert styrke og økt risiko for beinbrudd. Bisfosfonater er ofte foretrukket behandling ved uttalt osteoporose. Indikasjon for behandling (som regel bisfosfonater) bygger først og fremst på bruddrisiko.

Hva er bisfosfonater?

Bisfosfonater en en medikamentgruppe som brukes til å forebygge og behandle beinskjørhet (osteoporose). Fem ulike bisfosfonater er for tiden (2021) godkjente i Norge. Det er pamidronsyre (Pamidronatdinatrium), alendronsyre (Alendronat, Binosto, Fosamax), ibandronsyre (Bonviva, Ibandronsyre), risedronsyre (Optinate), zoledronsyre (Aclasta, Zoledronsyre, Zometa).

Likestilte førstevalg er alendronsyre og zoledronsyre, men også de øvrige bisfosfonatene har gunstig effekt på osteoporose. 

Neste side