Informasjon

Bisfosfonater

Bisfosfonater er førstevalgsbehandlingen av etablert beinskjørhet hos både kvinner og menn.

Temaside om Korona

Hva er bisfosfonater?

Bisfosfonater en en medikamentgruppe som brukes til å forebygge og behandle beinskjørhet (osteoporose). Fem ulike bisfosfonater er for tiden (2018) godkjente i Norge. Det er pamidronsyre (Pamidronatdinatrium), alendronsyre (Alendronat, Fosamax), ibandronsyre (Bondronat, Bonviva, Ibandronsyre), risedronsyre (Optinate, Risedronat), zoledronsyre (Aclasta, Zoledronsyre, Zometa). Likestilte førstevalg er alendronsyre og zoledronsyre. 


Hvordan virker bisfosfonatene?

I beinvevet foregår en konstant nedbrytning og oppbygging av vev. Celletypen osteoklaster bryter ned beinvevet, mens celletypen osteoblaster bygger opp beinvevet. Denne prosessen kalles remodellering. Hos barn er oppbyggingen og nydannelsen større enn nedbrytningen, og resultatet blir økt beinmasse. Ved 20-30 års alderen er beinmassen på topp, for deretter å holde seg stabil i 10-20 år. Fra 40 års alderen avtar den med 0,5-1% årlig.

Bisfosfonatene binder seg fast til overflaten på beinvevet og hemmer aktiviteten av osteoklastene, og motvirker dermed den normale nedbrytningen av beinvevet. Den oppbyggende funksjonen til osteoblastene kan fortsette. Bisfosfonater er førstevalgsbehandlingen av etablert beinskjørhet hos både kvinner og menn.

Neste side