Informasjon

Bisfosfonater

Temaside om Korona

Hvor effektive er bisfosfonatene?

Det er dokumentert redusert forekomst av brudd i ryggvirvler og hoftebrudd etter behandling med alendronat, risedronat og zoledronat, mens det for ibandronat er vist reduksjon av brudd i ryggvirvler. Hos pasienter som nylig hadde hatt hoftebrudd og ble behandlet med zoledronat, ble det også funnet lavere dødelighet i en studie. Både alendronat og risedronat reduserer dessuten beintap som skyldes langvarig behandling med kortikosteroider.

Osteoporose er oftest uten symptomer inntil det oppstår et beinbrudd. Det er utviklet en kalkulator (FRAX) som beregner 10-års risikoen for å utvikle brudd. FRAX-kalkulatoren brukes til å identifisere pasienter som vil ha nytte av et bisfosfonat.

Beintetthetsmålinger brukes til å måle graden av beinskjørhet. Denne undersøkelsen gir en såkalt T-skår som benyttes i FRAX, og som ligger til grunn for å stille diagnosen osteoporose etter Verdens Helseorganisasjons definisjon.

T-skår beregnes ved måling av beintetthet med DXA-metoden.

Forrige side Neste side