Informasjon

Bisfosfonater

Hvordan virker bisfosfonatene?

I beinvevet foregår en konstant nedbrytning og oppbygging av vev. Celletypen osteoklaster bryter ned beinvevet, mens celletypen osteoblaster bygger opp beinvevet. Denne prosessen kalles remodellering. Hos barn er oppbyggingen og nydannelsen større enn nedbrytningen, og resultatet blir økt beinmasse. Ved 20-30 års alderen er beinmassen på topp, for deretter å holde seg stabil i 10-20 år. Fra 40 års alderen avtar den med 0,5-1 prosent årlig.

Bisfosfonatene binder seg fast til overflaten på beinvevet og hemmer aktiviteten av osteoklastene, og motvirker dermed den normale nedbrytningen av beinvevet. Den oppbyggende funksjonen til osteoblastene kan fortsette. Bisfosfonater er førstevalgsbehandlingen av etablert beinskjørhet hos kvinner over 60 år, og hos menn.

Forrige side Neste side