Informasjon

Bisfosfonater

Hvor effektive er bisfosfonatene?

Det er dokumentert at forekomsten av brudd i ryggvirvler reduseres med 45-60%, og forekomsten av lårhalsbrudd med ca. 40% ved behandling med bisfosfonater. Midlene reduserer også beintap som skyldes langvarig behandling med kortikosteroider.

Osteoporose er oftest uten symptomer inntil det oppstår et beinbrudd. Det er utviklet en kalkulator (FRAX) som beregner 10-års risikoen for å utvikle brudd. FRAX-kalkulatoren brukes til å identifisere pasienter som vil ha nytte av et bisfosfonat.

Beintetthetsmålinger brukes til å måle graden av beinskjørhet. Denne undersøkelsen gir en såkalt T-skår som benyttes i FRAX, og som ligger til grunn for å stille diagnosen osteoporose etter Verdens Helseorganisasjons definisjon.

T-skår beregnes ved måling av beintetthet med DXA-metoden.

Forrige side Neste side