Informasjon

Bisfosfonater

Hvem kan bruke bisfosfonater?

De norske faglige retningslinjene gir anbefaling om å benytte bisfosfonat til følgende grupper:

  1. Etablert osteoporose: Det vil si T-skår mindre eller lik -2,5, og ett eller flere tidligere lavenergibrudd (gjelder begge kjønn).
  2. Kvinner 65 år eller eldre med tidligere brudd og T-skår mellom -2,5 og -2,0.
  3. Kvinner 65 år eller eldre uten tidligere brudd med T-skår mindre eller lik -2,5.
  4. Personer som gjennomgår eller planlegger å gjennomgå langvarig behandling med systemiske kortikosteroider.

Alle disse gruppene får dekket medisiner på blå resept. Dersom pasienten ikke kan ta tabletter, dekkes medisiner i sprøyteform på blå resept.

Bisfosfonater brukes også i kreftbehandling, for eksempel ved myelomatose, spesielt for å dempe smerter i forbindelse med kreftspredning til skjelettet. I denne sammenhengen er intravenøs behandling vanlig.

Forrige side Neste side