Informasjon

Bisfosfonater

Temaside om Korona

Bivirkninger

De vanligste bivirkningene er kvalme, magesmerter og løs mage. Det er risiko for at alendronat og risedronat kan gi sår i slimhinnen i spiserøret, særlig hvis tablettene ikke tas korrekt, det vil si i oppreist stilling og med rikelig drikke. Andre vanlige bivirkninger er utslett, sure oppstøt eller halsbrann, ledd og muskelsmerter og hodepine.

En mer alvorlig bivirkning er sammenfall av beinstrukturen i kjevebeinet (osteonekrose). Dette er en alvorlig bivirkning, og spesielt et problem i forbindelse med intravenøs behandling, hvor det er rapporter om at det forekommer hos mellom 1-12% av pasientene etter 36 mnd behandling. Ved vanlig tablettbehandling er denne bivirkningen svært sjelden1.
Det synes som om dårlig tannstatus disponerer for denne bivirkningen, og at den til en viss grad kan forebygges ved omhyggelig tannbehandling. Dersom intravenøs behandling er aktuelt, anbefales samarbeid med tannlege2.

Forrige side Neste side