Informasjon

Bisfosfonater

Dosering

Opptak av bisfosfonater fra tarm er svært lavt. Kun 1-2 prosent tas opp i kroppen. Hvis midlene inntas sammen med mat eller kalsiumholdig drikke, kan opptaket bli tilnærmet null. Det er derfor meget viktig at denne medisinen inntas korrekt.

Medisinen skal inntas med rikelig vann, om morgenen minst en halvtime før måltid. Man skal være sittende eller stående når medisinen svelges for å sikre at den kommer raskt helt ned i magesekken. Det er også viktig å være i oppreist eller sittende stilling minst en halv time etter at medisinen er svelget ned.

Personer som behandles med bisfosfonater, anbefales også å bruke kalsium og vitamin D. Men kalsium (kalk) forstyrrer opptaket av bisfosfonater, og disse medisinene bør derfor inntas til andre tider av døgnet.
Det er vanlig å dosere bisfosfonater en gang hver uke, uketablettene er like effektive som daglig dosering. Bisfosfonater kan også gis direkte i blodet og kan da doseres med 3 måneders intervall (ibandronsyre) eller ett års intervall (zoledronsyre).

Forrige side Neste side