Informasjon

Bisfosfonater

Varighet av behandlingen

Det er mest vanlig å behandle i 5 år, og deretter eventuelt forlenge med inntil 5 år. For tablettbehandling er sikkerhet og virkning dokumentert i ti år i vitenskapelige studier. Det er ikke rapportert vesentlige langtidsbivirkninger utover det som er beskrevet over. Effekten avtar etter avsluttet behandling.

En undersøkelse viste nylig at bare halvparten av kvinnene i en studie tok medikamentet etter 3 måneder og bare 1 av 5 brukte medikamentet etter 1 år. Ved så kort behandlingstid oppnås ikke de ønskede effektene på skjelettet.

Forrige side Neste side