Informasjon

Bisfosfonater

Bisfosfonater er førstevalgsbehandlingen av etablert beinskjørhet hos både kvinner og menn.

Forrige side