Informasjon

Stans av langvarig kortisonbehandling

Kortikosteroider er betennelsesdempende medisiner som kan være meget effektive, men som også kan gi betydelige bivirkninger. Langvarig bruk krever langsom og gradvis nedtrapping av dosene.

Hva er steroider?

Når vi bruker begrepet steroider i behandlingsøyemed, mener vi vanligvis en gruppe stoffer som kalles glukokortikoider. Glukokortikoider er i utgangspunktet stoffer som finnes i kroppen under normale forhold. De er hormoner som binyrene våre lager, og som er nødvendige for at vi skal kunne takle stress og sykdom. Hvis disse tilføres som medisin, har de en betennelsesdempende effekt, og de brukes ved mange tilstander hvor en betennelse (inflammasjon) utgjør en viktig del av sykdomsprosessen. Slike tilstander omfatter blant annet leddbetennelser (artritter), allergi, astma, autoimmune sykdommer og en rekke hudsykdommer.

Vær klar over at det skilles mellom betennelse ved infeksjon og betennelse som følge av en immunreaksjon. Steroider brukes sjelden ved infeksjoner, men de er sentrale ved ikke-infeksiøse betennelser (inflammasjoner).

Er steroider farlige?

Steroider er i mange tilfeller medisiner med god effekt, og de kan til og med være livreddende i enkelte situasjoner. Likevel er det medisiner som skal brukes med en viss forsiktighet, da de kan ha til dels alvorlige bivirkninger hvis de brukes over lang tid. Slike bivirkninger inkluderer blant annet tynn hud (kortisonsalver på huden), forhøyet blodtrykk, høyt blodsukker og svekket skjelett (beinskjørhet, osteoporose). Som en følge av disse bivirkningene foretrekker man å bruke steroider kun i kortere perioder. Likevel er det i enkelte tilfeller nødvendig med steroidbehandling over lengre tid og i høye doser, især hvis grunnsykdommen er av den kroniske typen. Dette kan for eksempel gjelde noen revmatiske sykdommer.

Et viktig moment ved steroidbehandling er at den kunstige tilførselen over tid vil stoppe kroppens egen produksjon av glukokortikoider. Som nevnt er vi avhengige av steroider under stress og sykdom, noe som resulterer i at pasienten på steroidbehandling må huske å ta høyere doser under slike omstendigheter.

Hva skjer når jeg slutter å ta steroider etter lengre tids bruk?

Når du slutter å ta medisinen, må kroppen komme i gang med sin egen produksjon av hormonet. Dette kan ta opptil flere måneder hvis du har stått på steroidbehandling i lengre tid. Hvis du tilfører kroppen for lite steroider i perioden før kroppens egen produksjon kommer i gang, vil du ha mindre evne til å takle påkjenninger som sykdom og stress, og du vil kunne få symptomer som svimmelhet, tretthetsfølelse og magesmerter. Hvis du merker slike symptomer, eller har følelsen av at noe ikke er som det skal når du reduserer dine steroiddoser, bør du ta kontakt med legen forholdsvis raskt.

Hvordan reduseres steroiddosen når jeg skal slutte?

Har du brukt steroider i mange uker eller måneder, må medisinmengden reduseres over tid, noe som innebærer at dosene reduseres litt om litt over uker til måneder. Hvis du begynner å nærme deg det tidspunkt hvor du skal slutte helt, kan legen ta en blodprøve for å kontrollere at kroppen har kommet i gang med sin egen steroidproduksjon. Hvis du utsettes for stress eller blir syk i denne perioden, kan det hende at du må gå opp i dose for en periode før du igjen fortsetter nedtrappingen.

Huskeregler for steroidbehandling og avslutning av denne

  • Avslutt aldri steroidbehandling uten å ha konsultert med din lege først.
  • Bruk et smykke eller liknende som inneholder informasjon om at du bruker steroider i langtidsbehandling.
  • Hvis du begynner å føle deg dårlig under nedtrappingen av steroiddosen, må du ta kontakt med legen.

Vil du vite mer?