Informasjon

Kortisonsprøyte mot muskelskjelett inflammasjon

Virkning

Virkningen av bedøvelsesmidlet opphører i løpet av noen få timer, og kortikosteroidet trenger vanligvis et par dager før det begynner å virke. I mellomtiden kan sprøytestedet være litt sårt og hovent. En ispakning mot sprøytestedet kan lindre ubehaget. Dog, hvis symptomene varer lengre eller begynner senere enn 48 timer etter injeksjonen, eller de er forbundet med feber eller frysninger, kan det ha oppstått en infeksjon. En leddinfeksjon er en alvorlig tilstand og kan kreve at leddet må tømmes for puss. Dette er en sjelden komplikasjon.

Injeksjoner inn i ledd eller triggerpunkter kan gi smertelindring i flere måneder. Ofte kan en slik smertefri periode være en anledning til å gjøre fremskritt med fysioterapi og oppnåelse av rehabiliteringsmål. Men selv om smerten er borte, er det viktig at du følger legens anvisninger, slik at området tilheler best mulig.

Kortisonsprøyter ved senebetennelser må ofte gjentas med 1-2 ukers mellomrom og har vanligvis en god effekt de første ukene. Effekten på lengre sikt er ikke bedre enn annen behandling. Siden kortison har en del uønskede effekter, har dette gjort at mange leger er mer tilbakeholden med slik behandling enn før. Temaet er imidlertid omstridt blant forskere og leger.

Forrige side Neste side