Informasjon

Legemidler ved leddgikt

Temaside om Korona

Biologiske legemidler

Biologiske legemidler skiller seg fra andre legemidler fordi de er framstilt av eller er renset fra levende celler eller vev. Dette kan være mikroorganismer (bakterier/virus/sopp), organer eller vev fra planter eller dyr. Måten de produseres på skiller seg fra et tradisjonelt kjemisk legemiddel. 

Biologiske legemidler virker mot bestemte deler av immunsystemet og bremser inflammasjonsprosessen. Disse midlene kan raskt lindre leddsmerter og hevelse i leddene. På lengre sikt har biologiske legemidler vist seg å forsinke utviklingen av leddskader og til å bedre leddfunksjonen og bevegelsene.

Biologiske legemidler brukes til å behandle moderat til alvorlig leddgikt som ikke lar seg kontrollere med DMARDs. For disse pasientene utgjør biologiske legemidler en stor forskjell. Hvis en pasient ikke responderer på et eller flere DMARDs innen 6 til 8 uker etter oppstart av behandlingen, så vil det være svært aktuelt å skifte til et biologisk legemiddel.

Biologiske legemiddel kan brukes alene, men de kombineres ofte med ett eller flere DMARDs eller andre leddgiktmidler for å få kontroll over symptomene og sykdomsaktiviteten. En kan imidlertid ikke bruke to biologiske legemidler sammen.

Alle biologiske legemidler tas enten som injeksjon eller som intravenøs behandling. Injeksjonene kan settes hjemme mens intravenøs behandling alltid må gis ved et medisinsk senter.

Flere biologiske legemidler virker ved å blokkere TNF (tumor nekrose faktor), et kjemisk stoff i kroppen som forårsaker inflammasjon. Andre biologiske legemidler er rettet mot andre inflammatoriske kjemikalier eller immuncystemceller.

Fordi de virker ved å svekke immunsystemet, så reduserer biologiske legemidler kroppens evne til å bekjempe infeksjoner. De kan forårsake oppblussing av inaktive infeksjoner som tuberkulose. Noen personer kan få lokale reaksjoner der injeksjonen eller den intravenøse behandlingen settes.

Mer utbredte reaksjoner som kan oppstå ved den intravenøse behandlingen, men som vanligvis er milde, er brystsmerter, pustevansker eller elveblest. Hvert medikament har sitt sett av bivirkninger som du kan få informasjon fra legen din om.

Forrige side Neste side