Informasjon

Metotreksat lavdosebehandling

Metotreksat er et legemiddel som brukes i behandlingen av enkelte kreftsykdommer, og i lave doser som betennelsesdempende og immundempende medisin.

Temaside om Korona

Bruksområder for metotreksat

Metotreksat lavdosebehandling er brukt ved enkelte autoimmune sykdommer for å dempe immunsystemet og betennelsesreaksjonen. Vanlige bruksområder er revmatoid artritt, psoriasis artritt og psoriasis når annen behandling ikke har gitt effekt. Brukt ved disse tilstandene skal metotreksat tas kun en dag i uken. Legemidlet kan tas som tabletter eller som en sprøyte du setter selv i underhuden. Metotreksat tas gjerne på kvelden, med eller uten mat og det er anbefalt at du drikker minst et halvt glass vann når du tar tablettene1.

Metotreksat kan ha alvorlige bivirkninger, og det er derfor viktig at du får grundig informasjon om hvordan du bruker medisinen rett, og at du følges opp regelmessig med blodprøver for å oppdage eventuelle bivirkninger tidlig.

Neste side