Informasjon

Metotreksat, immundempende behandling

Metotreksat er et legemiddel som brukes i behandlingen av enkelte kreftsykdommer, og i lave doser som betennelsesdempende og immundempende medisin.

Temaside om Korona

Bruksområder for metotreksat

Metotreksat i lave doser er brukt ved enkelte autoimmune sykdommer for å dempe immunsystemet og betennelsesreaksjonen. Vanlige bruksområder er revmatoid artritt, psoriasis artritt og psoriasis når annen behandling ikke har gitt effekt. Ved disse tilstandene skal metotreksat tas kun en dag i uken. Legemidlet kan tas som tabletter eller som en sprøyte eller injeksjonspenn du setter selv i underhuden. Metotreksat tas gjerne på kvelden, med eller uten mat og det er anbefalt at du drikker minst et halvt glass vann sammen med tablettene1.

Metotreksat kan ha alvorlige bivirkninger, og det er derfor viktig at du får grundig informasjon om hvordan du bruker medisinen rett, og at du regelmessig tar blodprøver for å oppdage eventuelle bivirkninger tidlig.

Neste side