Informasjon

NSAIDs

NSAIDs utgjør en stor gruppe legemidler med relativt lik betennelsesdempende virkning. Ulempen er at midlene kan forårsake mageplager, i noen tilfeller mageblødninger.

Hva er NSAIDs?

NSAIDs er en forkortelse for Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs. Non-steroidal betyr at de ikke inneholder steroider eller kortikosteroider, slik som for eksempel Prednison® eller Cortison®. Stoffene motvirker hevelse, smerte, ømhet, rødhet og bevegelsesinnskrenkning ved betennelse. Dette kalles anti-inflammatorisk effekt. NSAIDs er ikke antibiotika, det vil si at NSAIDs ikke hjelper mot infeksjoner fremkalt av bakterier.

Det finnes mange ulike NSAIDs å få kjøpt. Enkelte selges uten resept, for eksempel Ibux® og Naproxen®. Blant de vanligste NSAIDs på resept kan nevnes Brufen®, Ibux®, Ibuprofen®, Brexidol®, Piroxicam®, Meloxicam®, Diclofenac®, Toradol®, Arthrotec®, Voltaren®, Orudis®, Relifex®, Napren® og Naproxen®. Det finnes også en variant av denne medisinen som kalles COX-2 hemmere (Celebra®, Celebrex®, Dynastat®, Arcoxia®, Etoricoxib®). Disse gir noe mindre bivirkninger fra magen og mindre risiko for magesår, men de medfører muligens økt risiko for hjerte- og karsykdom.

Neste side