Informasjon

Avrivning av akillessenen

Videre behandling

De aller fleste behandles nå såkalt konservativt, det vil si uten operasjon. De første ukene benyttes gips. Etter 2 uker erstattes gipsen med en såkalt ortose. Det vil si en spesiallaget støttebandasje som gir støtte, men hvor man kan regulere graden av bevegelighet i ankelleddet. De første ukene brukes kiler under hælen for å unngå overbelastning av den skadete senen. Over uker økes gradvis bevegeligheten i ankelleddet, i samarbeid med fysioterapeut. 

Ca. 2 måneder etter skaden fjernes ortosen, og erstattes av korkhæl i skoen. Denne skal brukes i ytterligere 2-3 måneder. 

De påfølgende 6 måneder etter at skadebehandlingen er avsluttet, bør man ikke hoppe, løpe med maksimal intensitet, eller drive ballidretter, fordi det kan føre til nye overrivninger. 

En lang rekke studier har sammenlignet effekten av operativ og ikke-operativ behandling. Det synes gjennomgående å være liten forskjell i behandlingsresultat. Risikoen for at senen ryker pånytt, synes imidlertid å være noe høyere ved konservativ behandling.

Forrige side Neste side