Informasjon

Avrivning av akillessenen

Tilstanden rammer særlig menn mellom 30 og 60 år, og den oppstår som regel i forbindelse med fysisk aktivitet.

Kirurgi og etterbehandling

Sammensying (sutur) av senen er vanligste behandling i Norge ved fullstendig overrivning av senen. Tallrike operasjonsmetoder finnes, men de innebærer som regel ende-til-ende sammensying av senen med eller uten seneforsterkning.

Nye studier har vist at operasjon i svært mange tilfeller ikke er nødvendig. Konservativ behandling med dynamisk rehabilitering er sannsynligvis like effektivt for en stor andel av pasientene.

Også behandlingsopplegget etter operasjonen kan variere fra sykehus til sykehus, men en ny behandlingsform, der ankelen immobiliseres i en ortose (stiv støttekorsett) slik at fotbladet kan bøyes ned men ikke opp, ble tatt i bruk ved mange sykehus i 1990-årene. Resultatene med henblikk på bevegelighet i ankelleddet, gangfunksjon og gjenopptaking av sportsaktiviteter var gode, og det ble rapportert få nye avrivninger (rerupturer). Ved mange sykehus gipses ankelen i spissfotstilling de første to ukene og deretter brukes ortose i de påfølgende fire ukene. Andre sykehus velger gipsing i stedet for ortose, og resultatene synes å være like gode.

Foten kan ikke belastes fullt før 8 uker etter operasjonen. Du må ikke drive med kontaktidrett eller full belastning (eks. jogging) før etter 3-4 måneder.