Informasjon

Avrivning av akillessenen

Kirurgi 

Sammensying (sutur) av senen var tidligere den vanligste behandlingen ved fullstendig overrivning av senen. Nå viser imidlertid forskning at resultatene er like gode ved konservativ behandling, som beskrevet over. Senen leger seg selv og gjenvinner gradvis styrke. Fortsatt er det vanlig å operere dersom pasienten kommer sent til behandling, en vanlig grense er mer enn tre dager etter skaden. Det hender også at aktive idrettsfolk blir operert for å forsøke å forkorte tiden fram til aktiv idrett kan gjenopptas. 

Oppfølgingen etter operasjon følger de samme prinsippene som for de som ikke blir operert. Idrettsfolk blir veiledet til alternative treningsformer. Starter man for tidlig med stor belastning, er det fare for at senen kan rives over på ny. 

Forrige side Neste side