Informasjon

Avrivning av akillessenen

Tilstanden rammer særlig menn mellom 40 og 60 år, og den oppstår som regel i forbindelse med fysisk aktivitet.

Hva er avrivning av akillessenen?

Akillessenebetennelse

Dette er en tilstand med helt eller delvis avrevet akillessene (akillesseneruptur). Akillessenen er hovedsenen for muskulaturen på baksiden av leggen. Den er lett synlig rett over hælen, og den er festet til hælbeinet. Ved sammentrekning av leggmuskelen og akillessenen bøyes fotbladet ned, eventuelt står man på tærne.

I de aller fleste tilfeller foreligger en fullstendig avrivning av senen, delvis avrivning er sjelden.

I fotball, håndball og squash er denne type skade spesielt hyppig. Er du dårlig trent, eller du overbelaster leggen, eller du brått legger om treningsformen, er risikoen for slik skade økt. I noen tilfeller kan forutgående plager med betennelse i akillessenen, eventuelt kortisonsprøyter i senen, være underliggende forklaringer, men dette gjelder kun 10 prosent av alle med avrevet akillessene.

I en norsk studie var antall nye tilfeller av akillesseneruptur 17 per 100.000 innbyggere per år. Tilstanden er fem ganger vanligere blant menn enn kvinner.

Blant idrettsutøvere vil så mange som 1 av 4 oppleve avrevet akillessene, blant konkurranseløpere vil nærmere 1 av 2 i løpet av livet oppleve dette. En studie fant at knapt 20 prosent av sprintere, tikjempere og fotballspillere får en slik skade, mens ca. 10 prosent av friidrettsutøvere i hoppidretter, basketballspillere og ishockeyspillere kan rammes.

Animasjon om avrivning av akillessenen

Årsak

Årsaken til overrivning av senen forklares ved at senen har fått redusert kvalitet som følge av aldring, gjentatte overbelastninger med stadige nye, små skader i senen; slitasjeforandringer eller reaksjon på medikament (f.eks. kortison).

Flere studier har vist at akillessenerupturer skjer hyppigst under sportsaktivitet. Overrivningen av senen er lokalisert i selve senen, ca. 2 til 6 cm ovenfor festet til hælbenet (calcaneus). Dette området av akillessenen har nedsatt blodforsyning, noe som gjør senen ekstra utsatt for irritasjon, slitasje (degenerasjon) og overrivning.

Symptomer

Sykehistorien er typisk. Det starter plutselig med sterke smerter i leggen, og mange forteller at de hørte et smell i det senen ble slitt over. Dersom senen er helt av, vil du kunne kjenne et søkk der senen vanligvis går, og en tilsvarende kul på tykkleggen fordi muskelen vil krølle seg sammen høyere oppe i leggen. I tillegg vil det være tegn på blødning i leggen. Du klarer ikke å løpe, gå i trapper eller stå på tærne.

Noen ganger foreligger en delvis overrivning av senen. I slike tilfeller vil det straks/raskt melde seg smerter ved belastning. Det vil som regel foreligge uttalt ømhet og smerte tilsvarende skadestedet. Typisk vil det også være smerte og stivhet om morgenen.

Diagnosen

Diagnosen stilles som regel enkelt på grunnlag av sykehistorien og funn ved legeundersøkelsen. Ved total avrivning av akillessenen er det sjelden noen tvil om diagnosen. Ved delvis avrivning av senen kan det imidlertid være vanskeligere å stille diagnosen.

Ved tvil om diagnosen kan ultralyd eller MR være påkrevet.

Akuttbehandling

Akutt, når skaden nettopp har skjedd, skal du følge allminnelige førstehjelpsregler i form av avlastning, nedkjøling med is, legge på elastisk bandasje og heve beinet til over hjertehøyde.

  • Bruk ispose eller lignende på skadet område i minst 20 minutter. Ikke legg is direkte på huden, og vær oppmerksom på faren for forfrysning ved for lang behandling.
  • Etter nedkjølingen legges en elastisk bandasje for å utøve trykk og støtte på stedet

Du bør kontakte lege ved en slik skade. Det er best resultater når man kommer raskt i gang med behandling, det vil si innen tre døgn etter skaden. 

Videre behandling

De aller fleste behandles nå såkalt konservativt, det vil si uten operasjon. De første ukene benyttes gips. Etter 2 uker erstattes gipsen med en såkalt ortose. Det vil si en spesiallaget støttebandasje som gir støtte, men hvor man kan regulere graden av bevegelighet i ankelleddet. De første ukene brukes kiler under hælen for å unngå overbelastning av den skadete senen. Over uker økes gradvis bevegeligheten i ankelleddet, i samarbeid med fysioterapeut. 

Ca. 2 måneder etter skaden fjernes ortosen, og erstattes av korkhæl i skoen. Denne skal brukes i ytterligere 2-3 måneder. 

De påfølgende 6 måneder etter at skadebehandlingen er avsluttet, bør man ikke hoppe, løpe med maksimal intensitet, eller drive ballidretter, fordi det kan føre til nye overrivninger. 

En lang rekke studier har sammenlignet effekten av operativ og ikke-operativ behandling. Det synes gjennomgående å være liten forskjell i behandlingsresultat. Risikoen for at senen ryker pånytt, synes imidlertid å være noe høyere ved konservativ behandling.

Kirurgi 

Sammensying (sutur) av senen var tidligere den vanligste behandlingen ved fullstendig overrivning av senen. Nå viser imidlertid forskning at resultatene er like gode ved konservativ behandling, som beskrevet over. Senen leger seg selv og gjenvinner gradvis styrke. Fortsatt er det vanlig å operere dersom pasienten kommer sent til behandling, en vanlig grense er mer enn tre dager etter skaden. Det hender også at aktive idrettsfolk blir operert for å forsøke å forkorte tiden fram til aktiv idrett kan gjenopptas. 

Oppfølgingen etter operasjon følger de samme prinsippene som for de som ikke blir operert. Idrettsfolk blir veiledet til alternative treningsformer. Starter man for tidlig med stor belastning, er det fare for at senen kan rives over på ny. 

Prognose

Etter rask oppstart av behandling og riktig opptrening blir de fleste bra. Det vil si at du kan gjenoppta tidligere aktiviteter. For å forebygge nye episoder, anbefales at du alltid tar deg tid til god oppvarming og tøyning av muskler og sener på baksiden av leggen når du skal trene eller delta i idrett. Risikoen for ny avrivning av senen er særlig høy de første 2-4 måneder etter fjernin av ortose eller gips. Særlig skjer det ved belastninger med stor kraft eller raske bevegelser, f.eks. en rask spurt.

Risikoen for ny avrivning av akillessenen er økt når du er operert én gang. Ca. 2-4 prosent av pasientene opplever ny avrivning av senen. Dersom du behandles uten operasjon, er risikoen for ny avrivning noe høyere enn ved operasjon - 3,9% versus 2,3% ifølge en studie. Men ved operasjon er det risiko for sårskader og infeksjoner, og hudplager rundt operasjonssåret. 

Summen av behandlingseffekter og risiko for komplikasjoner gjør at de aller fleste anbefales behandling uten operasjon. 

Vil du vite mer?