Informasjon

Bruskskade i ankelleddet

Ved gjentatte ankelskader øker risikoen for skader på brusken i ankelleddet.

Hva er bruskskade i ankelleddet?

9983-2-ankel.jpg

Ankelskjelett sett fra siden

Ankelskjelett sett bakfra

Ankelleddet består av tre bein: de to beina i leggen - leggbeinet (tibia) og skinnbeinet (fibula) - og ankelbeinet (talus) i foten. Leddflaten mellom de tre beina er kledd med brusk. I forbindelse med overtråkk i ankelen kan det oppstå skade både på brusken og beinet. Først og fremst på talus, men også på tibia og fibula. Siden brusk har liten evne til å reparere seg selv, kan dette gi vedvarende plager.

Tilstanden opptrer oftest hos personer som har tråkket over i ankelen mange ganger. Men skaden kan også oppstå etter bare én hendelse - og noen husker det ikke. Det oppstår vedvarende smerter. Noen blir stivere i ankelleddet, og enkelte opplever at ankelleddet låser seg. En låsning skyldes at en benbit har løsnet og kommet i klem inne i leddet (se også osteokondritis dissecans). Dette er imidlertid en sjelden tilstand.

Diagnosen

Så lenge du bare har smerter, er ikke diagnosen alltid så lett å stille. Men får du låsning, blir mistanken sterk. Diagnosen bekreftes ved bildeundersøkelse, først røntgen, senere eventuelt MR eller CT. Noen ganger gjør ortopeden artroskopi både for å stille diagnosen og for samtidig å behandle skaden.

Behandling

I de tilfellene der det bare er brudd i brusken uten noen løsning av brusk eller benbit, er behandlingen immobilisering i ankelgips eller ortose i 6-8 uker. Hvis det foreligger avsprengning av en benbit, må du opereres. Da vil kirurgen enten fjerne benbiten eller feste den på plass. Det gjøres vanligvis ved artroskopi. Det finnes en rekke ulike operasjonsmetoder. Etter inngrepet må ankelen immobiliseres med gips eller ortose.

Etter gipsbehandling kan du gradvis øke belastningene på ankelen. Dersom du er idrettsutøver, er det viktig at du følger et opptreningsprogram som bygger opp belastningen over tid.

Prognose

Yngre pasienter og mindre skader har best prognose. Men også ved alvorligere skader gjenvinner 70-90 prosent normal ankelfunksjon. Langtidsprognosen etter operasjon er usikker på grunn av risiko for sekundær artrose, slitasjeforandringer.

Vil du vite mer?