Informasjon

Akutte ankelskader, overtråkk

Diagnosen

Ved betydelig ømhet over en av ankelkulene samtidig som den skadete er ute av stand til å trå/gå på foten, er det en sterkt mistanke om beinbrudd og røntgenundersøkelse er påkrevd.

Skader på utsiden av ankelen

Overrivning av leddbånd på utsiden av ankelen

Over 85 prosent av skadene skjer gjennom inversjon (se over) ved landing etter hopp, løp eller vending. Normalt ryker det fremre leddbåndet først (50 prosent av skadene er isolert avrivning av dette leddbåndet), deretter det midtre leddbåndet (ca 20 prosent) og kun i sjeldne tilfeller (ca 1 prosent) ryker alle leddbåndene på utsiden. Samme skademekanisme kan også føre til beinbrudd i ankelen. Beinbrudd er vanligere blant eldre pasienter, mens leddbåndskader er hyppigere hos yngre.

Andre skader

Dersom ankelen låses for bøying i ankelleddet (f.eks. i en alpinstøvel), kan en kraftig utadrotasjon av ankelen føre til at de to leggbeina presses fra hverandre, og leddbåndene som holder dem sammen (syndesmosen), ryker. Skader av leddbåndet på innsiden av ankelen skjer forholdsvis sjelden.

I noen tilfeller kan det også oppstå en forskyvning av senene på utsiden av ankelen. Man vil da kjenne senen glippe over på utsiden av ankelkulen ved bøying av ankelleddet oppover mot leggen.

Legeundersøkelsen

Det viktigste er å fastslå om det foreligger en skade av leddbåndene på utsiden av ankelen eller om det er et beinbrudd. Et typisk funn ved ankelskader er hevelse foran og under ankelkulen på utsiden av ankelen. Ved å kjenne på de aktuelle beinstrukturene og leddbåndene danner legen seg et bilde av skaden. Stresstester som å bøye og strekke på ankelleddet har liten verdi i den akutte fasen.

Ved leddbåndskader er som regel leddbåndet ømt, mens selve ankelkulen er relativt uøm. Ved brudd er ankelkulen gjerne påfallende øm. Ofte er det en betydelig blodansamling, og det kan gjøre det vanskelig å utelukke brudd ved legeundersøkelsen alene. Da er røntgen nødvendig.

Dersom det tar flere uker før du blir bra, er ny legeundersøkelse nødvendig. Legen foretar da ulike tester og vurderer behovet for bildeundersøkelser eller henvisning til spesialist.

Andre undersøkelser

Røntgen tas dersom brudd ikke kan utelukkes. Ved kroniske plager kan det være aktuelt å ta spesialbilder, CT, MR eller artroskopi (ser inn i leddet med et skop).

Forrige side Neste side