Informasjon

Hallux valgus, skjev stortå

Diagnosen

Normalt røntgenbilde

Diagnosen stilles på grunnlag av de typiske funnene. Røntgen kan utelukke leddbetennelse og vise eventuelle slitasjeforandringer i tåens grunnledd. Vanligvis er det unødvendig å ta røntgen for å stille diagnosen, men røntgenbilder er nyttige for kirurgen i forberedelsene til en operasjon.

Stortåen er vridd utover (valgisert) 15-20°. Blir valgusstillingen mer enn 20°, vil trekk i det indre stortåbeinet (grunnfalangen) via bøye- og strekkesener ytterligere forsterke stortåens tendens til skjevstilling (valgisering). Grunnleddet vil bli presset ut og trykk fra sko vil medføre en kronisk irritasjon av en slimpose (bursa) som ligger utenpå grunnleddet. Med tiden vil det dannes en beinet utvekst (eksostose) i grunnleddet, noe som ytterligere forsterker trykkplagene. Stortåens "vandring" vil også påvirke de nærmeste tærne, som kan innta en mer eller mindre uttalt hammertåstilling.

Forrige side Neste side