Informasjon

Klem mot pulsåren i knehasen

En uvanlig årsak til leggsmerter hos unge idrettsutøvere er avklemming av pulsåren, arteria poplitea, i knehasen. Pulsåren klemmes av omliggende muskulatur og sener. Smertene kommer typisk ved sterk fysisk aktivitet.

Hva er avklemming av pulsåren i knehasen?

Avklemming av pulsåren arteria poplitea i knehasen er en sjelden tilstand som kan gi leggsmerter hos yngre idrettsutøvere. Blodforsyningen til leggen og foten hemmes, komprimeres, fordi pulsåren (arterien) ligger i klem mellom muskler og sener i knehasen. Arteria poplitea er hovedpulsåren (arterien) som forsyner leggen og foten med oksygenrikt blod. På engelsk betegnes tilstanden for Popliteal Artery Entrapment Syndrome, PAES.

Dette er en sjelden tilstand. Den ses oftest blant løpere, syklister, militært personell under sterk fysisk belastning. Færre enn 3 prosent er født med en defekt som kan føre til PAES, og de fleste med denne defekten vil aldri utvikle symptomer.

Årsak

Pasienter med PAES kan være født med tilstanden som følge av en utviklingsdefekt i leggmuskulaturen på baksiden av leggen - i gastrocnemius eller popliteus-muskelen og deres seneutspring - som fører til klem mot arteria poplitea. Gastrocnemius er den tykke leggmuskelen på baksiden av leggen. Den har sitt utspring på to steder i knehasen, og vi betegner disse som det mediale og laterale hodet til muskelen. Medialt er på innsiden i kneet, lateralt er på utsiden.

Arteria poplitea passerer under det mediale hodet til gastrocnemius-muskelen eller en bit av dette muskelfestet. Følgen blir at arterien kan komme i klem her. Stadig klem fra omgivende muskulatur kan medføre fortykkelse av karveggen og således øke tendensen til nedsatt blodstrøm gjennom arterien. Tilstanden kan også utvikle seg over tid ettersom trening og fysisk aktivitet kan føre til forstørret leggmuskulatur som komprimerer poplitea-arterien.

PAES forekommer oftest blant mannlige idrettsutøvere under 30 år, særlig løpere eller fotballspillere. Tilstanden kan også ramme yngre kvinnelige idrettsutøvere. Ettersom musklene som ligger inntil arterien blir større, øker sjansen for kompresjon og tilstanden kan oppfattes som "overbelastning".

Symptomer

Symptomene kan variere, men typiske plager er verkende smerter, nummenhet, slitenhet eller kramper i leggen når du trener. Smertene forsvinner typisk etter 3-5 minutters hvile, men smertene kan også forekomme i hvile. I de fleste tilfeller opptrer smerten alltid på samme sted i leggen under trening. I noen tilfeller kan leggen hovne opp.
Leggsmertene kan være helt borte ved rolig gange eller løping, men de kommer ved mer intensiv trening og fysisk aktivitet. Et fenomen som legene betegner som intermitterende klaudikasjon.

Diagnosen

Diagnosen stilles ut fra en sykehistorie som gir mistanke om tilstanden, og den kan bekreftes med bildediagnostikk av arteria poplitea. Diagnosen kan imidlertid være vanskelig å stille. Det er en sjelden tilstand, og den kan overses fordi en ikke tenker på muligheten for denne diagnosen. Tidlig i sykdomsforløpet er det dessuten lite å finne som styrker mistanken om tilstanden.

Ved legeundersøkelsen sjekkes pulsen i arteria poplitea. Hvis pasienten har tilstanden, kan legen kjenne pulsen hos pasienten i hvile, men den kan være vanskeligere å påvise når pasienten anstrenger seg eller bøyer eller strekker foten. Undersøkelsen gir imidlertid usikre funn.

Legen kan måle blodtrykket ved ankelen før og under anstrengelse. I typiske tilfeller kan legen påvise at blodtrykket går ned ved ankelen dersom pasienten har PEAS.

Mistenkes tilstanden, gjøres bildediagnostiske tester for å måle blodstrømmen forbi kneet, i leggen og foten. Til det kan en bruke både ultralyd til å fremstille og måle blodstrømmen. Det kan sprøytes kontrast inn i pulsåren i lysken (MR eller CT angiografi) og tas bilder av arteria poplitea i knehasen for å se etter innsnevringer. MR angiografi fremstiller bilder av muskelsener og blodkar i området.

Behandling

Målet med behandlingen er å gjenopprette normal sirkulasjon i arterien slik at smerter og ubehag opphører.

Kirurgi kan være aktuelt for å frigjøre poplitea-arterien fra muskulatur og sener som klemmer arterien. Dermed oppheves kompresjonen av arterien og tillater normal blodforsyning til leggen. Oftest splittes det mediale hodet til gastrocnemius, eventuelt løsnes andre deler av muskulaturen som komprimerer arterien. Det er vanligvis ikke behov for å gjøre noen rekonstruksjon av muskulaturen.

I mer uttalte tilfeller når poplitea-arterien er blokkert og ikke bare klemt, kan kirurgen korrigere problemet ved å utføre en bypass rundt den blokkerte delen av arterien for å gjenopprette blodstrømmen. Bypass innebærer at det transplanteres en bit av en blodåre slik at arteria poplitea forlenges og kan ledes utenom det trange området.

Sykehusoppholdet tar typisk 1-2 dager. Fysioterapi kan bidra til å påskynde gjenopptreningen etter inngrepet ved hjelp av bøye- og tøyningsøvelser. Vanligvis kan pasienten gjenoppta treningen og normale rutiner i løpet av noen uker.

Det anbefales en oppfølgingsundersøkelse med blodtrykksmålinger og ultralyd etter 1-2 måneder og etter 1 år. Hvis arterien har blitt normal igjen, vil du ikke behøve ytterligere kontroller med mindre symptomene kommer tilbake eller det behøves en bypass av arterien.

Prognose

Tidlig diagnose og riktig behandling gir tilstanden en god prognose.