Informasjon

Kronisk muskellosjesyndrom i leggen

Musklene i leggen befinner seg i atskilte rom, muskellosjer, avgrenset av sterke hinner. Ved sterk muskelaktivitet kan musklene svelle ut, det blir trangt i muskellosjen, og det oppstår smerter på forsiden av leggen.

Hva er et muskellosjesyndrom?

Leggen består av flere muskelgrupper. Hver av gruppene er omgitt av en tynn hinne, en såkalt fascie. Muskelen med omgivende fascie betegnes en muskellosje. Fascien er lite ettergivelig. Hvis omfanget av muskelgruppen, muskelvolumet, øker over kort tid, for eksempel under en treningsøkt, vil trykket inne i losjen øke. Det økte trykket hemmer sirkulasjonen til muskelen, og det oppstår oksygenmangel i muskelen, noe som gir krampeliknende smerter.

Kronisk losjesyndrom i leggen er en relativt sjelden lidelse. Vanligvis rammes den fremre muskellosjen, det vil si på forsiden av leggen.

En liknende tilstand kan også oppstå i underarmene, eksempelvis hos motorsykkelførere som kjører roadracing eller motorcross over lang tid.

Årsak

Lidelsen forekommer oftest hos idrettsutøvere som driver mye med løping og spensttrening, for eksempel langdistanseløping, i håndball og fotball, men også innen styrkeidretter som vektløfing.

Årsaken er sannsynligvis rask økning i muskelvolum i forbindelse med intens trening. Den relativt lite ettergivelige muskelfascien tøyes ikke nok ut i forhold til muskulaturen. Under trening vil omfanget av muskelen din øke på grunn av økt blodmengde og opphopning av væske i muskelen. Dermed øker trykket i losjen, sirkulasjonen reduseres og etter hvert kommer smerter på grunn av oksygenmangel. Når belastningen opphører, faller trykket, blodforsyningen normaliseres og smertene forsvinner.

Diagnosen

Typisk for tilstanden er tidlig og gradvis innsettende krampeliknende smerter ved belastning. Smertene forsvinner vanligvis i løpet av 20-30 minutters hvile. Plagene kan bli så uttalte at du får problemer med å bøye opp i ankelen, og du kan bli nummen på utsiden av leggen og foten. Smertene er lokalisert til den aktuelle losjen. Løpere kan ofte angi tiden eller avstanden som de har løpt, når smertene setter inn.

Legen kan få bekreftet diagnosen ved å la deg løpe litt. Muskulaturen i den aktuelle losjen vil da være øm og spent. Unntaksvis måles trykket i losjen, og man finner at det er for høyt.

Behandling

Det første og viktigste er avlastning og tøyninger av leggmuskulaturen. Du bør legge om treningen din slik at du for en periode driver med aktiviteter som ikke provoserer frem plagene. Du må unngå løping på hardt underlag, påse at du har gode sko som gir god støtdemping. Du bør unngå provoserende belastning i inntil tre måneder, hvoretter du gradvis kan gjenoppta løpetreningen.

Ved langvarige plager kan det bli aktuelt med operasjon. Da skjærer man over fascien i den aktuelle muskellosjen slik at den ikke lenger klemmer rundt muskelen. Etter operasjonen starter du med bevegelsestrening og lett styrketrening av leggmusklene så snart som mulig. Dette må gjøres for å unngå arrdannelse og sammenvoksinger i operasjonsområdet.

Prognose

Med riktig behandling er prognosen god. Også i de tilfeller hvor du må opereres, er prognosen god. Vanligvis vil du etter en operasjon være tilbake i full treningsaktivitet etter seks til åtte uker.

Vil du vite mer?