Informasjon

Ervervet plattfot hos voksne

Noen voksne, særlig kvinner, får plattfot etter 40 års alder. Det skyldes svikt i en av senene i foten. Det kan skape kroniske smerter på innsiden av foten baktil og ubehag ved gange.

Hva er plattfot hos voksne?

Røntgenbilde av plattfot
Røntgenbilde av plattfot

Vanligvis er plattfot en tilstand vi forbinder med barn og som de vokser av seg. Men noen voksne kan med årene utvikle plattfot. Det kan være mange forklaringer på dette, men den vanligste årsaken er nedsatt funksjon i en sene som forløper bak ankelkulen på innsiden av foten og litt fremover innsiden av foten - på fagspråket betegnes tilstanden dysfunksjon i tibialis posterior senen. Det er en form for kronisk senebetennelse der det etter hvert kan oppstå varige slitasjeforandringer.

Tilstanden er vanligst blant kvinner over 40 år. Det angis at 10 prosent av eldre kvinner har denne tilstanden.

Årsak

Tibialis posterior senen spiller en avgjørende rolle for at innsiden av foten din har en normal krummet fotbue. Dette er også viktig for at du skal kunne gå normalt. Hvis senen svekkes, vil leddbånd og leddkapsel i ankelen også svekkes, fotbuen reduseres og det oppstår plattfot. Vi vet ikke sikkert hva som er årsaken til denne slitasjesykdommen, men det kan skyldes nedsatt blodforsyning, mekaniske forandringer eller skade.

Symptomer

Typisk oppstår det økende ømhet og smerter på innsiden av bakre del av foten. Det kan pågå over måneder og år. Kanskje kan du også merke at senen bak ankelkulen hovner opp. Etter hvert merker du at foten blir flat, og du kan få problemer med balansen og med å gå. Spesielt kan du oppleve det som vanskelig å gå på ujevnt underlag. Når tilstanden er blitt så fremskreden, vil smertene kunne avta, men ankelleddet stivner.

Diagnosen

Ervervet plattfot hos voksne

Diagnosen stilles i de fleste tilfeller ut fra de typiske symptomene som du beskriver, og fra de funn legen gjør ved legeundersøkelsen. Legen vil undersøke føttene dine og vil påvise skjevheter i ankelen, plattfot og at fremre del av foten din er blitt bredere. Ved å klemme på senen bak ankelkulen kan det fremkalle ømhet hos deg. Ved fremskreden tilstand er fotbladet stivnet - det lar seg i liten grad bøye.

Vanligvis er det ikke nødvendig med bildediagnostikk som røntgen eller ultralyd, men det kan noen ganger være nyttig for å utelukke andre lidelser.

Behandling

Formålet med behandlingen er å lindre symptomene og bedre funksjonen i ankelen. Behandlingen kan også bidra til å stoppe eller bremse utviklingen av tilstanden. I de fleste tilfeller er behandlingen råd om skotøy, eventuelt at du får laget spesialsko eller ankelstøtte som gir senen avlastning.

Noen ganger oppstår det akutt betennelse i senen. Da vil du få behandling med betennelsesdempende medisin (NSAID), beskjed om å ta det med ro, hvile foten mest mulig, eventuelt sitte med foten høyt når du er i ro. Det kan bli nødvendig å gipse foten i noen uker eller bruke en ankelortose.

Har du sterke plager av tilstanden, kan operasjon bli aktuelt. Selv om et kirurgisk inngrep kan gi et godt resultat, tar det fort et år med opptrening før du opplever full effekt av inngrepet.

Prognose

Dette er en kronisk tilstand og ubehandlet vil den stadig kunne forverres. Det er derfor viktig at du følger de råd du får i tidlig fase av sykdommen, for å unngå kroniske plager i alderdommen.

Vil du vite mer?

  • NSAID
  • Plattfot
  • Plattfot - for helsepersonell
  • Dysfunksjon i tibialis posterior senen - for helsepersonell