Informasjon

Senebetennelse i den bakre skinnebensmuskelen (tibialis posterior)

Årsak

Skjelett og leddbånd sett fra innsiden av foten

Kreftene som virker på denne senen, kan være sterke, og særlig hvis de er kombinert med ugunstig biomekanikk (for eksempel uttalt kalvbenthet), kan det spille en rolle i utviklingen av senebetennelsen. Områder av senen som har relativt dårlig blodforsyning, er mest sårbar. Det gjelder området nær ankelen og på undersiden av foten.

Vi bruker uttrykket senebetennelse om denne tilstanden, men det er ikke helt presist. Forskerne beskriver ikke posterior tibialis tendinopati som en betennelsestilstand (inflammasjon), men heller som en kronisk slitasjetilstand (degenerativ lidelse). En slik kronisk tendinopati kan i det lange løp føre til overrivning av senen (en seneruptur). Ved seneruptur foreligger gjerne en utløsende årsak som en akutt skade der vedkommende har tråkket over, sklidd eller trampet ned i et hull.

En senebetennelse skyldes aldri infeksjon med bakterier eller virus.

Forrige side Neste side