Informasjon

Muskelstrekk i tykkleggen

Muskelavrivning i tykkleggen, "tennislegg", er en forholdsvis vanlig skade, særlig blant idrettsutøvere og mosjonister. Riktig behandling like etter at skaden har oppstått, kan avkorte sykdomsforløpet mye.

Hva er muskelstrekk/muskelavrivning i tykkleggen?

En muskel består av et muskelparti og en sene. Muskelpartiet har den egenskapen at det kan trekke seg sammen, stramme seg, mens senen er mindre elastisk og representerer den delen som fester muskelen til beinet. 

Gastrocnemiusmuskelen i leggen

Overgangen mellom sene og muskel er den skjøre delen, og det er her muskelen vanligvis ryker. Fordi en stor muskel som den bakre leggmuskelen (musculus gastrocnemius) består av mange muskel- og senefibrer, befinner ikke overgangen mellom sene og muskel seg på nøyaktig det samme stedet for alle fibrene. Ved en muskelavrivning er det derfor ikke alle muskel/sene-overgangene som ryker, mange vil være inntakte - muskelen rives altså ikke i to. Dette betegnes på fagspråket for en partiell muskelavrivning, dvs. en delvis muskelavrivning. Det er dette som skjer i tykkleggen.

Baksiden av leggen, tykkleggen, består av flere muskelgrupper som samler seg i akillessenen som fester på hælbeinet: Gastrocnemius-muskelen, som består av to muskelbuker, en på innsiden (medial) og en på yttersiden (lateralt) av leggen, og en flat muskel (soleus) innenfor gastrocnemius. Ved muskelavrivninger i leggen er det nesten alltid den mediale gastrocnemius-muskelen som ryker.

En strekkskade med overrivning av muskel-sene-fibre forårsaker blødning. Muskulaturen i leggen er omgitt av ganske tykke bindevevshylser (fascier). Hvis bindevevshylsen er inntakt, vil blodansamlingen forbli inne i muskelen (intramuskulær blødning), og det tar relativt langt tid før blodet forsvinner. Hvis bindevevshylsen ryker, vil blodet trenge ut mellom musklene (intermuskulær blødning) og spre seg over et større område, og det blir raskere absorbert.

Tilstanden betegnes også "tennislegg". Det er en ganske vanlig skade som særlig rammer litt eldre idrettsutøvere i 40 til 60 års alder, og menn oftere enn kvinner.

Neste side