Informasjon

Muskelstrekk i tykkleggen

Diagnosen

Diagnosen er som regel lett å stille fordi den skadede merket akkurat når det skjedde - mange kan fortelle at de hørte et lite smell, et "pop" i leggen etterfulgt av smerter, hevelse og stivhet. Siden muskelfibrene som slites av, blør, vil leggen de første dagene etter skaden være hoven og misfarget av blod på innsiden av huden, blod som siger ned mot ankelen.

Ved undersøkelse ser man at leggen er hoven og hvis blodet har brutt gjennom den omgivende hylsen, vil leggen være misfarget. En tid etter skaden kan man hos noen se og kjenne et "søkk" i leggen der avrivningen er. Bøyes foten passivt med fotryggen oppover (setter strekk på leggen), gir det smerter. Det samme skjer dersom du blir bedt om å bøye foten nedover mens undersøkeren holder igjen foten.

Ultralyd er en nyttig undersøkelse. Den lokaliserer skaden, omfanget av blodansamlingen (hematomet) og eventuell væskeansamling. Undersøkelsen kan gjentas etter 1 til 3 uker for å bedømme tilbakegangen av hevelsen, eventuelt ved manglende fremgang i rehabiliteringen.

Forrige side Neste side