Informasjon

Muskelstrekk i tykkleggen

Prognose

Riktig og tålmodig behandling gjør at du kan gjenoppta idrettsaktiviteten eller mosjonisttilværelsen. Det er særlig viktig at du i opptreningsfasen tøyer ut muskelen jevnlig. Risikoen for å rive opp igjen skaden er større dersom du har slurvet med tøyningene. Imidlertid vil sjansen for ny skade være liten dersom du i fortsettelsen er nøye med oppvarming og uttøying før trening og konkurranser.

I noen tilfeller kan leggsmertene bli langvarige. Legen kan da vurdere å sette en sprøyte med kortison og lokalbedøvelse inn i vevet som er overrevet. Sammen med et påfølgende skikkelig tøynings- og styrketreningsprogram, vil det ofte fjerne plagene.

Forrige side Neste side